Nytt miljötillstånd tar sikte mot framtiden – Gryaab planerar för ny anläggning

Nu har Gryaab fått beslut om nytt miljötillstånd. Tillståndet påverkar bland annat kraven för näringsämnen till havet och hur avloppsvattenreningen ska ske på lång sikt.

– Vi är nöjda med Gryaabs nya miljötillstånd. Miljöprövningsdelegationen har godkänt många av de punkter vi yrkat på och de långsiktiga förväntningarna ger oss goda möjligheter att säkra reningen i regionen nu och även efter 2036, säger Claes Johansson (M), ordförande i Gryaabs styrelse.

I september 2017 lämnade Gryaab in sin ansökan om nytt miljötillstånd. Under ansökningsperioden har Länsstyrelsen varit tydliga med att de förväntar sig skärpta krav för kväve, fosfor och organiskt material, som Gryaab renar avloppsvattnet från. Skärpta krav behövs för att uppnå god vattenkvalitet i havet. Enligt det nya miljötillståndet får Gryaab önskade villkor kompletterat med krav på det totala årliga mängdutsläppet av näringsämnena.

Det nya tillståndet gäller till och med 2036 och utifrån kraven som ställs bör nuvarande Ryaverket räcka till under den perioden. I tillståndet beskrivs även tydliga förväntningar på kraftigt skärpta krav efter 2036. Därför börjar Gryaab redan nu planera för en ny, kompletterande anläggning på ny mark för att möta behovet av avloppsvattenrening i regionen på ännu längre sikt.

– Vi har påbörjat en utredning som är ett första steg i planering, projektering och byggnation av en kompletterande anläggning på nytt mark. Det här första steget är viktigt och kommer att prägla hur vi kommer att bygga och med vilken teknik. Det är en stor utmaning för organisationen, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.

Förslaget är att en kompletterande anläggning kan stå färdig för drift 2035.

Kontaktperson: Karin van der Salm, vd Gryaab. Telefon 031-64 74 89, mobil 0707-85 74 89, mejl karin.van.der.salm@gryaab.se.

– 12 mars, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn