Nytt år med nytt miljötillstånd

När klockorna ringde in det nya året tog även Gryaab det nya miljötillståndet i anspråk. Tillståndet sträcker sig fram till 2036 och ställer hårdare krav på utsläppen av kväve och fosfor samt mängden organiskt material som Gryaab renar avloppsvatten från.
I januari förra året mottogs beslutet om det nya tillståndet från länsstyrelsen och under 2020 jobbade vi med nödvändiga förändringar för att Gryaab skulle vara redo att ta tillståndet i anspråk 2021. 
Det har varit en lång prövningsprocess och därför känns det extra bra att nu ta vårt nya miljötillstånd i anspråk. Efter de förberedelser vi gjort under 2020 känner vi en trygghet i att kunna nå upp till de nya kraven på reningen och att fortsätta vårt arbete för ett renare hav, berättar Karin van der Salm, vd på Gryaab. 

En hållbar utveckling med Nya Rya
Nuvarande Ryaverket bör räcka till för att uppfylla tillståndets krav fram till 2036. Men länsstyrelsen är tydliga med att de har förväntningar på kraftigt skärpta krav för ett nytt tillstånd efter 2036. Dessutom förväntas ökande flöden till Ryaverket i och med att Göteborgsregionen växerFör att möta framtidens utmaningar för bra avloppsrening på lång sikt tog Gryaab 2020 första stegen, i programmet Nya Rya. Målet är att bygga nya anläggningsdelar på ny mark som står färdiga 2036Under 2021 kommer arbetet med Nya Rya att fortsätta.
Det är med stor ödmjukhet och respekt vi nu fortsätter vår resa mot 2036 genom programmet Nya Rya. Dehär är Gryaabs största utbyggnation någonsin, säger Karin van der Salm. 

Närbild på vatten som rinner genom knäppta händer med havet i bakgrunden.
 
– 7 januari, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn