Miljörapporter för Ryaverket och Syrhåla

Nu kan du läsa 2019 års miljörapporter för Gryaabs reningsverk Ryaverket samt slamavvattnings- och bergrumsanläggningen vid Syrhåla.

Miljörapport Ryaverket

Miljörapport Syrhåla

– 16 april, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn