Hem > Nyheter > Miljörapporter för Ryaverket och Syrhåla

Miljörapporter för Ryaverket och Syrhåla

Nu kan du läsa 2019 års miljörapporter för Gryaabs reningsverk Ryaverket samt slamavvattnings- och bergrumsanläggningen vid Syrhåla.

Miljörapport Ryaverket

Miljörapport Syrhåla

-