Många nyfikna på plats när Gryaab invigde nytt reningssteg

Lördagen den 30 september öppnade Gryaab reningsverket för besökare från hela göteborgsregionen. Besökarna fick vara med när Gryaabs nya lokaler och ett helt nytt reningssteg för kväve invigdes.

“Vi är glada och stolta över alla besökare som tog sig hit idag”, säger kommunikationsansvarig Ellinor Günther. “Vi tror att det skapar en helt annan förståelse för vår verksamhet men framförallt för den roll du själv spelar i arbetet för ett renare hav, när du är på plats och kan se vattnet, skräpet och prata med oss som jobbar här”.

Tack vare det nya reningssteget dubbleras kapaciteten för nitrifikation, som är ett viktigt steg i naturens eget kretslopp av kväve. En av anledningarna till det nya reningssteget är de ökade kvävemängderna i avloppsvattnet. Det beror dels på att allt fler människor skickar sitt avloppsvatten till Gryaab, men framförallt beror det på den ökande köttkonsumtionen.

“Köttet vi äter innehåller massor av kväve. Det kommer sedan till reningsverket med vårt kiss. För att minska sin påverkan kan man välja att äta vegetariskt någon gång i veckan, och därför har vi valt att bara servera vegetarisk mat här idag”, säger Ellinor Günther.

Under dagen kunde besökarna gå runt på reningsverket och själva se skillnaden mellan det smutsiga vattnet som kommer in och det renade vattnet som leds ut i havet. De kunde även ställa frågor till Gryaabs medarbetare, besöka världens längsta målning gjord av en person och spela bajsbasket.

– 3 oktober, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn