Lilla mikroplastskolan

Marin nedskräpning stort problem

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och de senaste åren har de negativa effekterna av mikroplast i miljön fått allt större uppmärksamhet. Därför kommer vi att fokusera mer på detta i fyra inlägg här på sidan, som kommer med ett par dagars mellanrum. Trevlig läsning!

Gryaabs lilla mikroplastskola, del 1: Vad är mikroplast?

Under senare år har vi sett många bilder på djur som fått i sig större bitar av plastskräp, så kallad makroplast, och det finns också en risk att plastpartiklar binder giftiga ämnen i miljön. Men det pratas också mycket om mikroplast och vad är då det? Jo, det är ett samlingsnamn för små plastfragment (1nm till 5 mm) som kan ha olika ursprung. Mikroplast kan bildas när plastföremål slits, t ex när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt, så att plasten hamnar i naturen. Plasten kan då succesivt brytas ned till mindre bitar. Det finns också plast som från början tillverkas som små pellets eller korn för att fylla en viss funktion. Så långt är de flesta med.

Men för att ta reda på mer om hur stora mängder plast som finns i miljön och var de här plasterna kommer ifrån, behövs bättre analysmetoder än de som finns idag. Detta är en utmaning, då plast kan bestå av flera olika typer av polymerer. Idag finns det ingen metod som kan detektera alla samtidigt, vilket gör att flera olika metoder behövs för att få en fullständig analys av ett prov. Det i sin tur gör att analyserna tar lång tid och är dyra. Dessutom bidrar de här många olika analysmetoderna till att det blir svårt att jämföra olika studier. Som tur är pågår det mycket utveckling för att uppnå tillförlitliga analysmetoder.

I nästa inlägg berättar vi om vilka som är de troligaste källorna till mikroplast i miljön.

Gryaabs lilla mikroplastskola, del 2: Största källan till mikroplast i hav och natur

I både dagstidningar och magasin pekas hudvård och smink ut som en stor källa till mikroplast. Men den överlägset största källan anses komma från bildäck. Den näst största källan är fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner och därefter kommer industriell produktion, tvätt av syntetmaterial, båtfärg och nedskräpning. För att kunna hindra mikroplastpartiklar att spridas vidare i miljön är det viktigt att göra åtgärder nära källan där mikroplastpartiklarna genereras. Än så länge finns inga åtgärder för mikroplast från bildäck och inga förbud mot konstgräsplaner, men i Göteborg har man på vissa platser bytt ut fyllnadsmedlet i konstplaner mot ett mer miljövänligt alternativ, ett viktigt steg i rätt riktning.

Hur sprids då mikroplaster i samhället? Det handlar nästa inlägg om.

Gryaabs lilla mikroplastskola, del 3: Hur sprids det?

En av de vanligaste spridningsvägarna är dagvatten. Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak och kan därför innehålla mikroplaster. Här kommer Gryaab in i bilden, för en del dagvatten leds till oss.

Hur är det då med mikroplast i avloppsvatten? Avloppsreningsverk i sig är inte en betydande spridningsväg av mikroplaster till vatten. De första studierna har visat att av de mikroplaster som ändå kommer till avloppsreningsverken så avskiljs upp till 99 procent. Den största delen fastnar i våra galler i början av processen och förbränns, vilket är ”bra” ur mikroplastsynpunkt då de inte tar sig vidare i naturen.

En del av det som avskiljs hamnar troligtvis i slammet, men för att veta mer om var i reningsprocessen mikroplasterna hamnar, kartlägger vi just nu mikroplaster här på Ryaverket. När kartläggningen är klar hoppas vi få en ännu bättre bild av var mikroplasterna hamnar, och har då en bättre förutsättning att hantera den utmaningen. Analyserna pågår som bäst och resultat kommer senare i höst.

Vad kan du göra?
• Välj bort bilen som transportmedel när det är möjligt
• Minska ditt plastanvändande i stort och smått.
• Undvik polyester i kläder när du köper nytt
• Tvätta dina kläder skonsamt och tvätta inte i onödan
• Använd båttampar av slitstarka naturmaterial
• Tvätta och slipa din båt på ett miljövänligt sätt
• Använd inte produkter som innehåller mikroplaster

I Göteborg är det förvaltningen Kretslopp och vatten som har hand om dagvattenfrågor. Vill du veta mer om dagvatten och mikroplast, hör gärna av dig till dem: kretsloppochvatten(a)kretsloppochvatten.goteborg.se.

Gryaabs lilla mikroplastskola del 4: Är mikroplast farligt för hälsan?

I tidigare inlägg har jag berättat vad mikroplaster är, hur det kan spridas och vad det kommer ifrån. Den senaste tiden får mikroplast och rön om dess påverkan på vår hälsa stor plats i media. Så hur är det, är mikroplast farligt för människor och miljön?

Det korta svaret är att vi inte vet. En del studier har fått mycket uppmärksamhet då de har hittat mikroplast i både mat och vatten, men i väldigt låga koncentrationer. Enligt Bethanie Carney Almroth, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet, är exponeringen för oss människor fyrtio miljoner gånger större från förpackningar, kläder, elektronik och heminredning än från mikroplaster i mat och vatten:

– Plast kan innehålla många olika tillsatser och kemikalier som inte är bra. Men i dagsläget är inte just mikroplaster så problematiskt för vare sig människa eller miljö. Däremot är plast dåligt då det har mätbara effekter på både ekosystem och hälsa, säger Almroth.

Vi behöver med andra ord inte oroa oss över mikroplasters påverkan på vår hälsa, utan istället rikta in oss på att minska vår användning av plastprodukter i stort. Både företag och privatpersoner har redan börjat att plastbanta; att minska sitt användande av plastprodukter och att satsa på andra material istället. En del tips har du fått redan mikroplastskolan nr 3 och här kommer några till, som kan hjälpa dig att minska plastprodukter i hemmet.

  • Köp second hand och lokalt. Då slipper du ofta den mängd plastförpackningar som kommer med nya produkter.
  • Nästa gång stekpannan behöver bytas ut: skippa teflonpannan och satsa på gjutjärn eller rostfritt stål.
  • När det är dags att byta ut vattenkokaren i plast, välj en i glas eller rostfritt stål. Dina gamla plastskärbrädor kan bytas ut mot träskärbrädor.
  • Glaslådor och plåtburkar är ett bra alternativ till plastburkar för förvaring av mat och dryck.
  • Köp ett gäng nätpåsar till frukt och grönsaksinköpen, så sparar du mååånga plastpåsar framöver.
  • Skippa sugrören och engångsartiklarna!
  • Bivaxpapper istället för plastpåsar och plastfolie är en smart lösning. Är du händig kan du göra dem själv!
  • För dig som har barn: idag finns massor av smarta, snygga och miljövänliga alternativ till plast när det gäller allt från nappar och nappflaskor till leksaker och kläder.
– 9 oktober, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn