Laboratoriets arbete uppmärksammas i Vårt Göteborg

Analyser av göteborgarnas avloppsvatten ger svar på mycket.
– Vi har i flera år bidragit med vattenprover för spårning av olika ämnen. Det kan vara virus och bakterier men också till exempel läkemedelsrester och narkotika, säger Lucica Enache, laboratorieingenjör på Gryaab till tidningen Vårt Göteborg.
Klicka här för att läsa hela artikeln där Lucica berättar mer om Ryaverket, laboratoriets viktiga jobb och covid-19 samarbetet med Sahlgrenska.