KoV tar över hanteringen av fettavskiljare

Från och med första juli 2016 tar förvaltningen Kretslopp och vatten över hanteringen av fettavskiljarärenden inom Göteborgs stad. Tidigare har Gryaab hjälpt till med detta, men i fortsättningen kommer alltså även Göteborgs stad att hantera sina egna ärenden – precis som övriga ägarkommuner gör idag.

Det är viktigt att förhindra fetthaltigt avloppsvatten från att hamna i ledningsnätet, eftersom när fettet kallnar och stelnar kan det orsaka stopp. Stoppet kan i sin tur leda till att källare svämmas över eller att orenat avloppsvatten måste ledas ut i närliggande vattendrag. Det är varken bra för miljön eller billigt för den som orsakat stoppet.

Restauranger, bagerier och butiker med manuell delikatessdisk är tre exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare. Mer information hittar du på Kretslopp och vattens webbplats.

– 1 juli, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn