Hem > Om Gryaab > Tillgänglighetsredogörelse > Tillsyn

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret att följa upp att myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till dem om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Hemsidan granskades senast 23 sep 2020.