Hem > Nyheter > Inga studiebesök under hösten 2020

Inga studiebesök under hösten 2020

Eftersom rekommendationerna kring Covid-19 är oförändrade har Gryaab beslutat att förlänga stoppet för studiebesök på anläggningen även under hösten.

Under våren 2020 ställde vi in alla studiebesök på Ryaverket för att minska risken för smittspridning av covid-19 och det känns tråkigt att tvingas avstå från alla härliga besök även i höst. Vi vet att de är viktiga för de elever som besöker oss men är ändå glada att Spoleborg finns att tillgå. Där kan elever (och även vetgiriga vuxna!) lära sig hur man tar hand om avloppet på rätt sätt så att havet mår bra. Håll i och håll ut – och ta hand om varandra!

-