Industridoktoranden Maria söker vägar till framtidens hållbara avloppsvattenrening

Efter 10 år som processingenjör på Gryaab var Maria Neth redo för att testa något nytt, men hon ville inte lämna det gamla helt bakom sig. När en tjänst som industridoktorand annonserades 2018 kände hon att det var utmaningen hon letade efter.
-Som industridoktorand har jag fortfarande en fot på Gryaab som anställd, men samtidigt får jag ha andra foten på Chalmers och ta steget in i den akademiska världen, berättar Maria.

Den breda och övergripande rubriken ”Vägar till framtidens hållbara avloppsvattenrening” öppnar många möjligheter för en doktorsavhandling. Ett första steg blev att definiera vad konceptet hållbarhet innebär.
-Hållbarhet har blivit ett uttryck som används om allt möjligt. Jag försöker ta reda på vad det betyder konkret för den framtida avloppsvattenreningen och för Gryaab, säger Maria.
Ett annat steg i början av doktorandarbetet var att delta i ett projekt där Gryaab samverkade med ägarkommunerna och VA-experter för att beräkna vad vi kan förvänta oss i vattenmängd, belastning och utsläppskrav i framtiden. Utifrån dessa framtidsscenarier användes olika processmodelleringar för att se hur och om vi skulle kunna möta utmaningarna i de olika framtidsscenarierna.

Analysmodell som förenklar jämförande
För att kunna jämföra påverkan från olika processval i avloppsvattenreningen har Maria tagit fram en analysmodell som kan användas för att jämföra hållbarheten som olika processval innebär. Som exempel tittade man på vad en framtida utbyggnad av Ryaverket för läkemedelsrening skulle innebära i resursåtgång, miljöpåverkan samt sociala och ekonomiska konsekvenser vid rening med tre alternativa tekniker för läkemedelsrening. Alternativen med läkemedelsrening genom ozonering av vattnet eller att vattnet renas genom granulerat aktivt kol får ganska lika resultat. Det är däremot tydligt att rening med pulveriserat aktivt kol är det minst hållbara alternativet.

Användbar kunskap är målet
De kommande åren som industridoktorand innebär fördjupning i olika kurser och att Maria både kommer att undervisa och handleda studenter på Chalmers. Vad som väntar när doktorandtiden är slut vet hon ännu inte.
-Det känns viktigt för mig att min tid som industridoktorand ska leda till ökad kunskap och användbara verktyg som ska vara till nytta både för Gryaab och övriga i VA-branschen. Exakt vilken kunskap det är eller hur den kan användas i praktiken återstår att se. Men för att kunna utveckla en mer hållbar avloppsvattenrening måste vi veta vilka som faktiskt är de mest hållbara stegen framåt, säger Maria.

Gryaabs industridoktorand Maria med skivfilteranläggningen i bakgrunden.

– 29 mars, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn