Hushållspapper vanligaste fultorkningen

Skräp motsvarande 7 miljoner hushållspappersrullar spolas ner i Göteborgsregionen

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. 1 000 ton skräp kommer till Gryaabs reningsverk Ryaverket varje år. En del av allt skräp beror på ”fultorkningar”, alltså att folk torkar sig med annat än toapapper.

Den 19 november är det FN:s världstoalettdag. Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten men många använder avloppet på fel sätt. Det skadar miljön och ger onödiga kostnader. Därför fokuserar vi i Sverige på att få folk att sluta fulspola.

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toapappret är slut. Oftast löser vi det genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Att hushållspapper är den vanligaste fulspolningen var förväntat men undersökningen visar även att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ner i toaletterna.

-Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning. Många vet inte att det bara är toapapper som löses upp och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt avloppsreningsverk, men också i ledningar och pumpstationer, då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Fredrik Torstensson, chef för ledningsnätsavdelningen på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Hoppas på beteendeförändring

Förutom oönskade stopp och översvämningar med risk för utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall. Allt avfall som kommer till Ryaverket fastnar i skräpgaller, pressas från vatten och körs bort till förbränning. En onödig och dyr omväg.

Vi hoppas att vi genom att berätta om skillnaden mellan toapapper och annat papper får många att ändra sitt beteende, tänka till innan man fulspolar nästa gång och istället slänger allt som är skräp i papperskorgen istället, säger Sofia Cullberg, kommunikatör på Gryaab.

Mer information

Sofia Cullberg, kommunikatör Gryaab, 0705-79 74 04, sofia.cullberg@gryaab.se.
För mer information om ledningsnätet, kontakta Fredrik Torstensson, chef för ledningsnätsavdelningen, Kretslopp och vatten, 031-368 70 33, fredrik.torstensson@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget
YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1 012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Toalettvett – liten ordlista

 • Fulspola: Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
 • Fultorka: Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.
 • Sluta fulspola – bästa tipset: Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas.

Det här får du spola ner i toaletten:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ner i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Vanligaste fultorkningarna (Sverige)

 1. Hushållspapper (24%)
 2. Pappersnäsduk (10%)
 3. Rengör med vatten (9%)
 4. Servetter (7%)
 5. Våtservetter (6%)
 6. Pappershandduk (3%)
 7. Utrivna tidningssidor (2%)
 8. Underkläder eller annan textil (1%)
 9. Annat (1%)
– 15 november, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn