Lätt att göra rätt

Genom att du lever avloppsvänligt hjälper du oss i vårt arbete för ett renare hav. Det är viktigt att tänka på vad som hamnar i avloppet så att näringen i slammet ska kunna vara en del av kretsloppet och avloppsvattnet som rinner ut i Göta älv inte skadar livet i havet.

Fuktiga gröna växter vid en sjö.
Illustration, skräp i papperskorgen. Vatten från toaletten och gatubrunnar som går till reningsverket och släpps ut i havet

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper

Det är vi jättebra på att ta hand om. Allt annat ska slängas i papperskorgen. För toaletten är inte en papperskorg! Varje dag får vi in två ton skräp till Ryaverket helt i onödan. Skräp så som våtservetter och mensskydd kan orsaka stopp i rör och pumpar. Det kan också bilda proppar innan avloppsvattnet når reningsverket som leder till översvämning hemma hos dig, din granne eller på ledningsnätet. Riktigt onödigt!

Inget fett i avloppet!

Matolja, smör och annat fett ska inte hällas ut i avloppet. När fettet kallnar stelnar det och kan orsaka stopp i rören. Om fetter kommer fram till reningsverket kan det också störa reningsprocessen av vattnet. Häll överblivet fett från stekning eller fritering i ett gräddpaket eller burk och släng i vanliga sopporna. Torka alltid ut stekpannan med hushållspapper innan du diskar den.

För restauranger och andra verksamheter gäller speciella regler. Klicka här så kommer du rätt.

Illustration som visar processen för olje- och slamavskiljare på en biltvätt.

Tvätta bilen på rätt plats

Automattvättar eller gör-det-själv-tvättar har egna reningsanläggningar. Där renas tvättvattnet från föroreningar och biltvättmedel innan det släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet innehåller både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Lämna farliga ämnen till miljöstationen

Lacknafta, målarfärg, nagellack och aceton är exempel på produkter som innehåller starka kemikalier. Farliga ämnen hör inte hemma i avloppet. Om kemikalier kommer till reningsverket kan det skada bakterierna som hjälper oss att rena vattnet. Dessutom kan både kemikalier och tungmetaller försämra kvaliteten på slammet, vilket inte är bra. Kemikalier kan också följa med det renade vattnet ut i havet och påverka livet i havet negativt.

Därför är det viktigt att du lämnar in farliga ämnen till en miljöstation. Du hittar din närmaste miljöstation på din kommuns webbplats.

Illustration som visar att kemikalier inte ska hällas ut i avloppet.
Miljömärkerna Svanenmärkt, Eco label och Bra miljöval

Rent hem med rent samvete

Diska, tvätta och städa huset skinande rent med produkter som inte skadar din hälsa eller miljön. Genom att välja miljömärkta produkter kan du vara säker på att de inte innehåller ämnen som skadar bakterierna som hjälper oss att rena vattnet här på Ryaverket. Här kan du läsa alla våra bästa städtips!

Läkemedel till apoteket

Mediciner hör varken hemma i toaletten eller papperskorgen. Lämna in dina gamla mediciner till närmaste apotek. De ser till att medicinerna tas om hand på ett bra sätt och inte hamnar i naturen.

Genomskinlig plastpåse med tabletter som ska återlämnas till apoteket.