Spola rätt är (toa)lätt!

Har du någon gång slängt våtservetter, tops, tamponger eller fimpar i toaletten? Tänker du att “det kan väl inte vara så farligt” eller “det löser nog upp sig på väg till reningsverket”? Då behöver du tänka om. Skräp i avloppet innebär onödiga problem för dig själv, oss på Ryaverket och även miljön. Men lösningen på problemet är busenkel: skaffa en papperskorg på toaletten och släng skräpet i den.

Problemet med skräp: fastnar i pumpar och rör

Skräp som våtservetter, hushållspapper och tamponger löses inte upp på väg till Ryaverket utan tas bort med hjälp av galler för att inte skapa problem längre fram i reningsprocessen. Skräpet som avskiljs måste först avvattnas och sedan köras till förbränning. En onödig omväg för de 2 500 kilo skräp som kommer till Ryaverket – varje dygn! Dessutom kostar det pengar att åtgärda stopp som orsakas av skräp. Om reningsprocesserna inte fungerar optimalt finns det också en risk att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen.

Orenat avloppsvatten innehåller bakterier som kan orsaka sjukdomar hos oss människor och djuren i vår natur. Orenat avloppsvatten innehåller också organiskt material, kväve och fosfor, som i naturen riskerar att orsaka övergödning i våra hav och vattendrag.

Så här kan du hjälpa oss

Vi behöver allmänhetens hjälp för att få bukt på skräpproblemet. Och att hjälpa till är enkelt: skaffa en papperskorg på toaletten och släng våtservetter, tops, snus och annat skräp i den. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten, ser du till att avloppet och reningsverket fungerar som de ska. Det ger i slutändan ett renare hav och en bättre miljö. Bra, eller hur!

Ren glädje på stan

Samma gäller också utomhus: skräpet ska till papperskorgen när du är på stranden eller tar en promenad i stan.

Emilie Grubbström

MILJÖINGENJÖR

031 64 74 10
Skicka e-post