Rocka gärna fett, men häll det inte i avloppet

En god olivolja eller en klick smör tter guldkant på tillvaron i köket. Vi på Gryaab tycker att det är precis så som livet ska vara, men vi vill att det fett som används hamnar i maten, inte i avloppet. 

Vad händer med fett som hamnar i avloppet?
Fett som kommer ut i avloppet stelnar när det kallnar vilket gör att det kan bli stopp i avloppet. I London upptäcktes till exempel en fettklump på hela 130 ton i kloaksystemet under staden 2017. Klumpen var hela 240 meter lång och liknades vid ett monster! Även om det är ovanligt med så stora fettklumpar så visar det på vikten av att fett inte ska hällas ut i avloppssystemet. Stopp i ledningar kan leda till att källare svämmas över eller att orenat avloppsvatten tvingas ledas ut i närliggande vattendrag. Det är varken bra för miljön eller billigt för den som orsakat stoppet. Fett som når reningsverket kan också störa reningsprocessen, med konsekvensen att vi inte kan rena vattnet optimalt. 

Vad kan vi göra för att minska mängden fett?
På hemmaplan vill vi att du alltid torkar ur stekpannan med hushållspapper innan disk. Hushållspappret slänger du sedan i kompostpåsen. Överblivet fett från stekning eller fritering hälls i ett mjölkpaket eller liknande som sedan slängs i de vanliga soporna. Om du har större mängder fett, till exempel använd frityrolja, kan du hälla den i en behållare och lämna till en miljöstationFör verksamheter, exempelvis restauranger eller skolmatkök, gäller det oftast att installera en fettavskiljare för att samla upp fettet innan det når avloppet. I Göteborg är Kretslopp och vatten VA-huvudman och de hjälper dig med frågor om fettavskiljare. På deras webbplats hittar du information om vilka verksamheter som behöver en fettavskiljare och hur du installerar den. Ligger din verksamhet i någon av våra andra ägarkommuner? Kontakta då din lokala VA-huvudman så hjälper de dig. Här kan du läsa mer information om vad som gäller för företag och industrier.

Lätt att göra rätt!

Leva avloppsvänligt är inget svårt. Här kan du läsa mer om hur lätt det är att göra rätt för både avloppet och miljön.