Klok läkemedelsanvändning- Hälsa för både människa och miljö

Läkemedel är en mycket speciell grupp kemiska ämnen som gör underverk för att bota och lindra många sjukdomar. Tänk hur många liv exempelvis antibiotika räddat sedan forskaren Alexander Fleming av en slump upptäckte det år 1928!

När det gäller att bekämpa sjukdomar vill vi såklart att läkemedel ska vara så kraftfulla och hållbara som möjligt. För att ge bästa möjliga effekt är många läkemedel tillverkade för att inte brytas ner av kroppen och för att kunna förvaras länge. Tyvärr innebär det att läkemedel som fått verka i kroppen följer med kisset och bajset till reningsverket och därifrån vidare ut i miljön. Ännu värre, och helt i onödan, sprids läkemedelsrester genom att vissa människor spolar ner överblivna läkemedel i toaletten.

I vattenmiljön kan läkemedelsrester ge negativa effekter på bland annat fiskar som lever i sjöar hav. Eftersom fiskar andas med gälar är de väldigt effektiva på att ta upp läkemedelsrester från vattnet. Forskare har sett att de påverkas av läkemedel på ungefär samma sätt som vi människor. De kan till exempel bli slöa av lugnande medel och få ett ändrat beteende av hormoner. I värsta fall kan hela ekosystem påverkas.

Läkemedel på reningsverket

Dagens reningsverk är inte konstruerade för att rena bort läkemedel samtidigt som läkemedel inte är designade för att brytas ner vid ett reningsverk. Trots det påverkas olika läkemedel på olika sätt vid reningsverket. Exempelvis bryts den smärtstillande substansen paracetamol, som finns i många vanliga värktabletter, ner vid i den biologiska reningen på Ryaverket. Det motsatta gäller för vissa andra läkemedel, som exempel diklofenak som finns i smärtstillande geler, som inte kan renas bort eller brytas ner i reningsverket.

Läkemedelsrening, vad är det?

De få avloppsreningsverk som har läkemedelsrening installerad idag använder framförallt två olika metoder. Den ena metoden slår sönder läkemedelsmolekylerna med ozon. Den andra metoden innebär att läkemedelsmolekylerna binds till aktivt kol, som antingen finns i ett filter eller som ett pulver som blandas i vattnet. Många undersökningar och studier kring läkemedelsrening vid reningsverk genomförs just nu. Under 2020 gjorde vi på Gryaab en egen utredning för att få mer kunskap om hur vi skulle kunna rena avloppsvattnet från mer läkemedel än vad som görs idag.

Vad kan du göra?

Det viktigaste du kan göra för att hjälpa oss och miljön är att:

  • spola aldrig ner läkemedel i avloppet!
  • lämna in överblivna läkemedel till ett apotek.
  • inte använda läkemedel i onödan
  • välja bort receptfria läkemedel som innehåller den miljöfarliga och svårnedbrytbara substansen diklofenak.
  • Se över dina läkemedel i samråd med läkare. Om det är möjligt kan du be din läkare att förskriva läkemedel som finns på ”Kloka listan”, en lista med rekommenderade läkemedel sett ur bland annat miljösynpunkt.

Lätt att göra rätt!

Leva avloppsvänligt är inget svårt. Här kan du läsa mer om hur lätt det är att göra rätt för både avloppet och miljön.