Hållbart resande skapade unika nätverksmöjligheter

Den nordiska avloppskonferensen hölls 2015 i Bergen, Norge. På eget initiativ beslutade nio medarbetare från Gryaab att de skulle ta tåget dit – som ett miljövänligt alternativ till flyget.

Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör på Gryaab, twittrade även ut en uppmaning till övriga VA-Sverige att göra likadant. Det resulterade i att representanter från Svenskt Vatten, Stockholm Vatten, MittSverige Vatten, H2OLAND och Sweco snart var med på tåget. Dessutom bokade representanter från Lunds tekniska högskola om sina flygbiljetter till tåg, bara för att göra gruppen sällskap.
– Nu när vi åkte alla tillsammans blev det en naturlig mötesplats, berättar Susanne. Det är kul att få möjligheten att nätverka på det här sättet och det märks att det engagerar många.

Att åka nattåg – kvadrupelt bra

Även om nätverksmöjligheten lockade många, var huvudsyftet med att ta tåget ett helt annat.
– För oss var det en självklarhet att åka tåg med tanke på hur mycket bättre det är för miljön, förklarar Susanne. Bara vi från Gryaab sparade, lågt räknat, drygt 2 000 kilo koldioxid jämfört med om vi hade tagit flyget. Dessutom är det kvadrupelt bra med nattåg eftersom man hinner nätverka, jobba och sova samtidigt som man transporterar sig.

– 7 juni, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn