Hållbarhetsarbetet 2020 redovisas

Fokus på hållbarhet har alltid genomsyrat Gryaabs arbete för ett renare hav, något vi är mycket stolta över. Nu kan du ta del av 2020 års hållbarhetsredovisning där vi på Gryaab berättar om hur vårt dagliga arbete under året som gått bidragit till en hållbar framtid.  

Nytt för i år är att redovisningens struktur baseras på Gryaabs långsiktiga mål och de underinriktningar som finns i styrelsens inriktningsdokument.  
– Att hållbarhetsredovisa ger en samlad bild av Gryaabs verksamhet och sätter även fokus på de områden som vi kan bli ännu bättre inom. Jag hoppas att den nya strukturen ska ge läsaren en bättre helhetsförståelse av Gryaabs arbete och hur vi strävar efter en hållbar avloppsvattenhantering både idag och i framtiden, säger Karl-Emil Videbris, kvalitets- och miljöansvarig på Gryaab.  

Här finner du 2020 års hållbarhetsredovisning och ekonomiska årsredovisning.

två händer bläddrar i Gryaabs hållbarhetsredovisning.

 

– 9 mars, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn