Vi redovisar hållbarhet – Gryaabs första hållbarhetsredovisning klar

Idag publicerar Gryaab sin första hållbarhetsredovisning. Men fokus på hållbarhet har alltid genomsyrat Gryaabs arbete för ett renare hav, något vi är mycket stolta över. Att hållbarhetsredovisa ger inte bara en samlad bild av Gryaabs verksamhet, det sätter även fokus på de områden som vi kan bli ännu bättre inom, ett uppdrag som vi gärna tar oss an!

Årets redovisning är kombinerad med vår årsredovisning och du kan läsa den i sin helhet här.

Viktigt att redovisa

Från och med i år omfattas Gryaab av de bolag som ska hållbarhetsredovisa. Det blir allt viktigare för företag och organisationer att ha god koll på sitt hållbarhetsarbete och Gryaabs hållbarhetsredovisning är ett steg i rätt riktning i det arbetet. Redovisningen avser verksamhetsåret 2017 och beskriver hur vi jobbar med våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Har du frågor kring rapporten eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, kontakta kommunikationsansvarig Ellinor Günther, 031-64 73 33, ellinor.gunther@gryaab.se.

– 8 mars, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn