Gryaabs sommarjobbare trivs hos oss

Varje sommar tar Gryaab in personal som ska täcka upp när ordinarie medarbetare har semester. Gryaab erbjuder sommarjobb inom drift, fastighet och verkstad.

De nio personer som arbetade sommaren 2020 fick starta sitt sommarjobb med en introduktion till Gryaabs verksamhet, rundvandring på verket, utbildning i Gryaabs värdegrund, säkerhetsinformation och all praktisk information om hur det är att arbeta på Gryaab.

HR-specialist Andreas Bodin och Christina Nyqvist som arbetar som chefsstöd lön har i år lagt extra kraft på att årets sommarjobbare ska få en så bra upplevelse som möjligt. De har, förutom den gedigna introduktionen, gjort en utvärdering och haft avslutssamtal med alla sommarjobbare för att se vad Gryaab redan gör bra och vad vi kan förbättra.

– För oss är det viktigt att alla som anställs har god kännedom om hur det fungerar att jobba här för att det ska bli ett bra samarbete och en så bra upplevelse som möjligt, för Gryaab och sommarjobbarna, säger Christina Nyqvist.

I utvärderingen och avslutssamtalen lyfter sommarjobbarna fram att deras förväntningar på sommarjobbet har infriats. Det har varit roligt och de har lärt sig nya saker, fått ta mycket ansvar och blivit väl bemötta av Gryaabs medarbetare. Ett annat plus, är att de tycker att det varit roligt att lära sig mer om avloppsreningsprocessen.

– Jag känner mig jätteglad över all feedback vi fått som bekräftar att de tjänster vi erbjuder ger erfarenhet och att de som arbetat här känner att de fått ta ansvar. Det som är extra roligt är att alla trivs och tycker att det är en öppen och positiv stämning på Gryaab, säger Andreas Bodin.

I utvärderingen är det mesta positivt men en del upplevde att arbetet kan var monotont. En annan sak var att det var dåligt utbud av arbetskläder och skor samt att tidrapporteringen var krånglig. Det där med tidiga morgnar och att arbeta utomhus i spöregn eller värme, var också en utmaning för en del av sommarjobbarna. Även cheferna på Gryaab har fått göra en utvärdering och de lyfter fram att det är kul att det är så många som vill arbeta på Gryaab och alla som anställdes har gjort strålande insatser. Även cheferna nämner att tidrapproteringen kan förbättras eftersom syftet med rapporteringen var oklar.

Alla sommarjobbare är överens om att Gryaab är en mycket trevlig arbetsplats att jobba på och rekommenderar andra att söka, när tillfälle ges. Här är några röster från sommarjobbarna:

”Känns jobbigt att sluta, blir nästan lite rörd när jag pratar om det.”

”Jag tycker att det var bra förra gången jag var här. Och den här gången var det faktiskt bättre.”

” Roligt att alla vet vilka alla är och vem man ska fråga om olika saker.”

Christina och Andreas kommer att ta med sig de synpunkter som kommit fram från både chefer och sommarjobbare för att utveckla och förbättra rekryteringen ytterligare till 2021.

– 16 oktober, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn