Gryaabs nya solcellsanläggning ska spara energi

Gryaab renar avloppsvatten från drygt 760 000 personer i Göteborgsregionen. I dagarna har man installerat en solcellsanläggning på avloppsreningsverket Ryaverket för att minska sin elförbrukning. Arbetet ligger helt i linje med bolagets miljöarbete.

En vanlig dag får Ryaverket in 4 000 liter avloppsvatten per sekund. Vattnet renas från näringsämnena kväve, fosfor och BOD och det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut i havet. Det slam som bildas i reningsprocessen rötas i verkets biogasanläggning. Det färdigbehandlade slammet innehåller näringsämnen och mull och kan därför användas som gödsel i jordbruk. Den biogas som produceras under rötningsprocessen varje år räcker för en bil att köra 2700 varv runt jorden. För att driva anläggningen förbrukar Gryaab 40 miljoner kilowattimmar el om året. Elen kommer från vindkraft, något som passar Gryaabs miljöprofil bra. Men framöver kommer en liten del att komma från verkets egen solcellsanläggning, som precis har installerats.

– Det är en liten pilotanläggning som kommer att producera runt 35 000 kilowattimmar om året. Vi vill minska vår elförbrukning, även om det här bara är en liten del till att börja med, säger Johan Eidenby, gruppchef för el på Gryaab.

Solenergin kommer användas till reningsverksamheten. I framtiden finns det planer på att utöka anläggningen.

– Vi har ganska gott om takyta som vi skulle kunna sätt mer på om det här faller väl ut, säger Johan Eidenby.

Solcellsanläggningen har precis gått i drift och Gryaab kommer att göra löpande uppföljningar för att se hur den levererar.

– Det är ungefär 20 års återbetalningstid med dagens elpriser och livslängden ligger på 30 år. Så det känns som en bra investering, avslutar Johan.

– 28 maj, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn