Gryaabs biogas ISCC certifierad!

Gryaabs biogas är nu certifierad enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) standard för hållbara biobränslen. Certifieringen har gjorts tillsammans med Göteborg Energi som köper Gryaabs biogas. Certifieringen visar att vår biogas uppfyller kraven för EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor.
-Certifieringen bygger på att Gryaab fortsätter att noggrant följa och dokumentera flödet i produktionen av biogas. Månadsvis ska vi rapportera hur mycket material vi stoppar in i rötkamrarna, var det kommer ifrån och hur mycket biogas som utvinns. Då får vi en spårbarhet i hela leveranskedjan, berättar Karl-Martin Svensson, projektledare på Gryaab.

Slam och fett blir biogas
Gryaabs biogas kommer från avloppsslam och organiskt material. För att öka produktionen tar vi emot fett och matavfall från storkök och matproducenter. 2020 producerade Gryaab drygt 11 miljoner kubikmeter biogas. Sedan tidigare har Gryaab väl utarbetade rutiner för spårning av biogasproduktionen.
-Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp som månadsvis rapporterar in till ISCC vilka mängder biogas vi producerar och en gång per år ska vi genomgå en revision där vi går igenom massbalansberäkningarna. Då kan slutkunden av biogasen spåra hela leverantörskedjan och mäta dess miljöpåverkan, säger Bardh Limani, processingenjör, som kommer att vara med i arbetsgruppen.

Här kan du läsa mer om Gryaabs biogasproduktion. 

Gryaabs gröna och blåa biogasanläggning med gröna buskar framför.

– 12 februari, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn