Gryaab stödjer miljömål med fossilfri metanol

Miljön blir en vinnare när Gryaab testar fossilfri metanol. Det här är ett led i att uppfylla Göteborgs stads miljömål om begränsad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser från produktion.

Metanol är en kolkälla som fungerar som energi för bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Med hjälp av metanolen kan Gryaab få en bättre kväverening. Gryaabs styrelse har beslutat att avsätta en budget för att en delström ska kunna ersättas med fossilfri metanol även nästa år.

– Alla inblandade i projektet tycker att det här känns bra och viktigt. Vi kommer att söka vidare efter alternativa fossilfria kolkällor. Det kan innebära köp av ren fossilfri metanol eller metanol som har en grön kvot. Vi ska också undersöka andra spår som till exempel etanol eller glycerol, berättar Eva- Li Saarväli som är projektledare på Gryaab.

Den fossilfria metanolen Gryaab nu köpt kommer från glyceringas/biogas från organiskt avfall, spannmål och grödor som inte ska användas som livsmedel. Biometanol har samma kemiska egenskaper som fossil metanol.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Eva-Li Saarväli, eva-li.saarvali@gryaab.se, telefon 031 64 74 15, 0705 79 74 15
Kontakta kommunikatör Sofia Cullberg om du vill ha bilder, sofia.cullberg@gryaab.se, telefon 031 64 74 04, 0705 79 74 04

Om Gryaab

Gryaab jobbar för ett renare hav. Gryaab AB är ett kommunalt bolag som ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Gryaab driver Ryaverket där avloppsvattnet från ägarkommunerna renas för att sedan ledas ut i Göta älvs mynning till havet.

– 10 november, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn