Gryaab firar nytt reningssteg med öppet hus

Nytt reningssteg för kväve, ny driftcentral och dessutom 45 års arbete för ett renare hav. Gryaab har flera anledningar att fira och gör det genom att bjuda in till öppet hus den 30 september.

Med ökande befolkning som också äter mer kött ökar mängden kväve i avloppsvattnet från år till år. För att undvika övergödning och algblomning på grund av högre kväveutsläpp måste Ryaverket ta bort mer kväve från avloppsvattnet. För att minska dagens miljöpåverkan och leva upp till framtida krav har Gryaab därför byggt ut kvävereningen kraftigt. Kapaciteten för nitrifikation, ett viktigt steg i naturens eget kretslopp av kväve, dubbleras. Bakterierna har flyttat in i nya specialanpassade bassänger som ger kapacitet för att ta emot kväve från befolkningen i hela Göteborgsregionen åtminstone fram till år 2030.

“Det här är en stor satsning för oss och vi är mycket glada över den nya kvävereningen”, säger vd Anders Åström. “Det är en modern reningsprocess med god arbetsmiljö och nu står vi bättre rustade för att hantera befolkningsökning och kravskärpningar framöver.”

Anledningar till de ökande kvävemängderna i avloppsvattnet är dels den växande befolkningen i regionen, och dels att vi invånare äter allt mer kött.

“Köttet vi äter innehåller massor av kväve. Det kommer sedan till reningsverket med vårt urin”, säger vd Anders Åström. “För att minska sin egen påverkan kan man välja att äta vegetariskt någon dag i veckan, det gör stor skillnad när vi alla bidrar”.

Arbetet med de nya kvävereningsbassängerna inleddes 2013 och har budgeterats till 360 miljoner kronor.

För att fira det nya reningssteget men också flera andra nybyggnationer som underlättar Gryaabs arbete för ett renare hav – samt det faktum att bolaget firar 45 år – bjuder Gryaab in till öppet hus lördagen den 30 september. Det finns möjlighet att gå tipspromenad, fika, spela bajsbasket och träffa Gryaabs medarbetare. Allmänhet och media är varmt välkomna!

– 26 september, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn