Gryaab får nya hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

Gryaab är numera en av flera kranmärka verksamheter i landet. Den nya nationella hållbarhetsmärkningen innebär att verksamheterna är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Att endast använda kranvatten har länge varit en självklarhet på Gryaab. Dels eftersom svensk dricksvattenkvalitet är bland den bästa i världen och dels beroende på den negativa miljöpåverkan flaskvatten har.

– Vi tycker att det känns självklart att kranmärka både vår interna verksamhet och de evenemang vi anordnar. Till exempel kommer vi inte att servera något flaskvatten när vi har öppet hus här den 30 september, säger Gryaabs vd Anders Åström.

Initiativet till den nya hålbarhetsmärkningen kommer från förvaltningen Kretslopp och vatten inom Göteborgs stad. De första lokala kranmärkningarna genomfördes redan 2015, men det var på Världsvattendagen den 22 mars i år som märkningen lanserades nationellt tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten.

– Extra roligt är det att det är ett göteborgsinitiativ som nu får stor genomslagskraft i hela landet. Det är en viktig miljöfråga som synliggörs på ett innovativt sätt, säger Anders Åström.

Det finns mycket att vinna på kranmärkningen för de olika verksamheterna. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kranvatten flera hundra gånger billigare än flaskvatten. Dessutom är skillnaden i miljöpåverkan enorm. Kranvatten ger upphov till 300 gånger mindre koldioxidutsläpp än samma mängd flaskvatten.

– Det var ett lätt beslut för oss att fatta och vi hoppas att fler verksamheter i göteborgsregionen kommer fram till samma sak. Det är en enkel förändring som har stor betydelse för miljön.

För mer information kontakta

Ellinor Günther, kommunikationsansvarig
031 – 64 73 33

Vad är Kranmärkt?

  • Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten.
  • Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
  • Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten men lanseras i och med Världsvattendagen den 22 mars som en nationell hållbarhetsmärkning.
  • Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
  • Dessa har redan Kranmärkt hela eller delar av sin verksamhet: Finansinspektionen, Svenska Institutet, Energimyndigheten, CSN, Enheten för miljöskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Alingsås kommun, Götene kommun, Luleå kommun och Kristinehamns kommun.
  • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt kan ansöka om märkningen på svensktvatten.se
– 19 maj, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn