Gryaab får 3,2 miljoner till förstudie om läkemedelsrening

Nu är det klart att Gryaab får 3,2 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket, för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening.

– Jättekul för Gryaab såklart! Och bra att regeringen satsar på de här viktiga frågorna, säger Malin Olsson,  chef för projekt och planering på Gryaab.

Ta reda på om och hur förändringar kan göras

Syftet med förstudien är att ta reda på om och i så fall hur Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket bör kompletteras för att uppnå bättre avskiljning av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara organiska ämnen genom att införa ozonbehandling eller avskiljning med aktivt kol.

Gryaab har bedrivit avancerad forskning och utveckling om mikroföroreningar sedan slutet av 1980-talet. I flera samarbetsprojekt har Gryaab undersökt förekomsten av mikroföroreningar i avloppsvatten och i miljön samt vad som händer med föroreningarna i reningsverket. I ett samarbetsprojekt med VA-teknik Södra 2014 undersöktes just Ryaverkets avloppsvatten mer ingående och ozonbehandlingsteknik testades.

Fortsatt utveckling av teknik och kunskap på lång sikt

De enda fullskaleanläggningarna i Sverige som har avskiljning av läkemedelsrester, finns idag i Linköping och Simrishamn men 2020 får de sällskap av de investeringsprojekt som fick bidrag av Naturvårdsverket under 2018. I år delar sammanlagt 15 svenska avloppsreningsverk på 57 miljoner kronor ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.

– 4 juli, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn