Gryaab bäst i skadefribarometern 2017

Gryaab får toppresultat i skadefribarometern 2017. Under året har Gryaab inte haft några skador på företagets nio bilar och får därför bäst resultat i den årliga skadefribarometern som görs av Göteborgs Stads Leasing AB. Gryaab har erbjudit de anställda att gå de kurser staden anordnar för att få säkerhetsmedvetna förare, vilket en del har nappat på.

– Att vi får så bra resultat beror dels på dessa utbildningar men också på att våra förare inte har någon tidspress i sitt körande, som kanske andra verksamheter i staden har, säger Jesper Normén, gruppchef i fastighetsgruppen, som ansvarar för Gryaabs fordonsflotta.

Gryaab kommer även fortsättningsvis slå ett slag för stadens utbildningar i trafiksäkerhet för att ytterligare öka medarbetarnas säkerhetsmedvetande i trafiken.

– På Gryaab har vi stort fokus på säkerhet även i vårt dagliga arbete vilket också speglar av sig i hur vi kör, berättar Jesper.

– 26 april, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn