Framtidens avloppsrening med Nya Rya

Det är snart 50 år sedan avloppsreningsverket Ryaverket byggdes på Hisingen. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden. 
-Målet med Nya Rya är ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som levererar en hållbar rening för regionen och havet även framåt. Det kommer innebära en stor investering som vi behöver hantera så varsamt som möjligt, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.
Nya Rya är Gryaabs största investering någonsin. Befolkningen i regionen förväntas öka, mer vatten kommer in till Gryaab och dessutom får vi skärpta reningskrav efter 2036. Det finns inte heller någon plats kvar på Ryaverket där vi kan bygga. För att klara framtida krav behöver vi därför bygga till på ny tomt. Utmaningen kräver noggrann planering och många utredningar de närmsta åren.
-Vi har en omfattande planeringstid framför oss innan vi sätter spaden i marken. För att veta hur och vad vi ska bygga behöver vi fastställa hur mycket inkommande vatten vi kan förvänta oss på lång sikt och vilka hållbara och tekniska val som är bäst, berättar Jan Karlsson, programledare för Nya Rya.
De närmaste åren kommer Gryaab, genom Nya Rya, att arbeta på en ansökan om nytt miljötillstånd, som ska gälla efter 2036. Projektet kommer också utvärdera vilka reningstekniker som är lämpliga och fastställa hur investeringen ska finansieras. De nya reningsstegen ska stå klara om 15 år för att kunna ge ytterligare 50 år (och mer!) av hållbar avloppsrening i regionen.

Läs mer om Nya Rya på Framtidens avloppsrening – Gryaab

– 20 maj, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn