Hem > För skolklasser > Till läraren

Till läraren

Varje år tar Gryaab emot närmare 2 000 skolelever  i årskurs 4, 5 och 6 från alla våra ägarkommuner. Din klass är också välkommen! Under besöket får du och eleverna tillsammans med en av våra guider följa avloppsvattnets väg från att det kommer in i reningsverket till att det släpps ut i havet. Besöket tar ungefär 1,5 timma och vi går igenom alla stegen i reningsprocessen. Vi pratar också om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla havet rent och det finns gott om tid för frågor.

För er som kommer från andra kommuner än Göteborg bidrar Gryaab med värdecheckar från Västtrafik till resan. Bidraget är baserat på hur många elever som deltar i besöket och har ett maxbelopp på 700 kr per helklass eller 30 elever. Det finns även möjlighet att äta medhavd matsäck hos oss om ni inte hinner tillbaka till skollunchen.

Boka in studiebesök på Gryaab

2021-01-17  Studiebesöken inställda tillsvidare 2021

Eftersom rekommendationerna kring Covid-19 är oförändrade har Gryaab beslutat att förlänga stoppet för studiebesök på anläggningen tillsvidare.

Under 2020 ställde vi in alla studiebesök på Ryaverket för att minska risken för smittspridning av covid-19 och det känns tråkigt att tvingas avstå från alla härliga besök tillsvidare. Vi hoppas kunna återuppta besöken så snart som möjligt. Samtidigt kommer vi under våren att utveckla vårt material på webben.
Vi vet att de är viktiga för de elever som besöker oss men är ändå glada att Spoleborg finns att tillgå. Där kan elever (och även vetgiriga vuxna!) lära sig hur man tar hand om avloppet på rätt sätt så att havet mår bra.
Håll i, håll ut – och ta hand om varandra!

Viktiga förberedelser

Innan besöket är det viktigt att eleverna får förbereda sig. Det gör de enklast genom vår skolwebb Spoleborg. I vår nya interaktiva värld får eleverna på ett enkelt och lekfullt sätt lära sig om toavett. De är själva huvudpersonen och ska hjälpa en familj som inte har riktig koll på hur man kan hjälpa oss i arbetet för ett renare hav.

Spoleborg är uppbyggt så att eleverna kan följa avloppsvattnets väg från hemmet genom Gryaabs tunnelsystem till reningsverket och ut i havet.  Att gå igenom alla fyra delar av Spoleborg gör att eleverna är mer förberedda och kan ställa fler frågor. Studiebesöket bygger mycket på dialog mellan guide och elever, och förberedelsen genom webben ger både eleverna och oss rätt förutsättningar för ett lyckat besök.

Spoleborg är även ett utmärkt verktyg för repetition.

Säkerhet

Det är som ett äventyr att gå runt på Ryaverket. Vi går över bassänger fyllda med avloppsvatten och vi tittar på allt skräp som folk spolar ner. Under vägen kan det finnas maskiner som startar utan förvarning och lastbilar och truckar som kör inne på området.

Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att vi håller reda på varandra och att klassen därför har med sig en vuxen per femton elever. Alltså, om gruppen är större än 15 elever måste två vuxna vara med.

Kom ihåg att vi går utomhus oavsett väder, så tänk på att ta på rejäla skor och oömma kläder. Lärare eller gruppledare ansvarar för att eleverna är uppmärksamma under besöket.

På plats

Ring nummer B404 eller B333 på porttelefonen så kommer en kommunikatör och möter er vid grinden.