ELSA – effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk

Gryaab deltar i projektet ELSA, effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk. Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.Projektets syfte är att ta fram underlag till riktlinjer för hur design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på kommunala avloppsreningsverk kan genomföras på ett mer strukturerat sätt än idag. Projektet har fått finansiellt stöd av Svenskt Vatten Utveckling. Parterna i projektet representeras av de största leverantörerna i Sverige av luftningsutrustning för biologisk rening men även VA-bolag, konsulter, entreprenörer, forskningsinstitut och universitet deltar. Projektet avslutas i juni 2019.

Om du vill veta mer om projektet. Besök projektets hemsida, http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/elsa-design-drift-underhall-och-upphandling-av-luftningsutrustning-for-kommunala-avloppsreningsverk/

– 30 oktober, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn