Tack till alla som besökte Gryaab den 30 september

Tack till alla er som tog er tid att besöka Gryaab lördagen den 30 september! Och tusen tack för all positiv respons, den gör oss jätteglada och inpsirerar oss till att fortsätta jobba hårt för ett renare hav och en bättre miljö!

Vinnare i tipspromenaden

140 barn och 239 vuxna har svarat på frågor om Gryaab och hur vi renar vattnet, fantastiskt! Här nedan presenteras vinnarna. De som vann har svarat rätt på samtliga frågor och har dessutom varit närmast det rätta svaret på utslagsfrågan. Alla vinnare kontaktas av Gryaab.

Vinnare i barn-tipspromenaden

  1. Ida Åslund
  2. Cornelia Hinnerson
  3. Jonas Lundbäck

Alla tre vinner var sin surfplatta.

Vinnare i vuxen-tipspromenaden

  1. Johan Myhr
  2. Stefan Axelsson
  3. Aurelien Tricoire

Alla tre vinner en skaldjurskryssning i Göteborgs skärgård för två personer.

Frågor och rätta svar (fetmarkerade)

Vuxenfrågor

  1. Trots att de flesta vet att skräp hör hemma i papperskorgen och inte i toaletten får Gryaab in flera ton skräp till reningsverket varje dag. Hur många ton skräp kommer till reningsverket under ett år?

1. 8 000 ton

X. 800 ton

2. 80 ton

2. Hur många personer skickar sitt avloppsvatten till Gryaab?

1. 373 441 personer

X. 746 882 personer

2.1 241 004 personer

3. I de här bassängerna renar vi vattnet från kväve. Vad skulle hända om för mycket kväve släpps ut i havet?

1. Det skulle orsaka övergödning

X. Ingenting, mycket näring är bra för havet

2.Fiskarna skulle bli förgiftade

4. På reningsverket tar vi hjälp av bakterier för att rena vattnet. För att det ska fungera är det viktigt att målarfärg, lacknafta och andra starka kemikalier inte hälls ut i avloppet. Vad ska du göra med dem istället?

1.Lämna tillbaka dem i affären du köpte dem

X.Lämna dem till en miljöstation eller återvinningscentral

2.Slänga dem i soporna

5. För mycket fett i avloppen kan både orsaka stopp i rören hemma och problem här på reningsverket. För att undvika detta kan du ta hand om fettet i stekpannan på ett särskilt sätt. Vilket?

1.Diska stekpannan direkt efter att du har lagat mat, diskmedlet omvandlar fettet till vatten

X.Torka ur stekpannan med papper innan du diskar och släng pappret i kompostpåsen

2.Låt fettet torka in i stekpannan och använd samma fett när du steker nästa gång

6. Här lämnar vattnet reningsverket, mycket renare än när det kom hit. Vilka tre saker är det vi finns till för att rena avloppsvattnet ifrån?

1.Kväve, organiskt material och skräp

X.Kväve, fosfor och skräp

2.Kväve, fosfor och organiskt material

7. Det en person bajsar på ett år omvandlar vi till så mycket biogas att en personbil kan köra flera mil. Hur många?

1.23 mil

X.19 mil

2.12 mil

Barnfrågor

  1. Vad får du spola ner i toaletten?

1.Kiss, bajs och toapapper

X.Kiss, bajs och tops

2.Kiss, bajs och tubsockor

2. Kvävet som finns i vårt avloppsvatten kommer framförallt från kisset. Vart kommer det andra näringsämnet fosfor från?

1.Från kräks

X.Från toapapper

2.Från bajs

3. Gammal medicin ska inte spolas ner i toaletten eller slängas i papperskorgen. Vad ska du göra med den?

1.Äta upp den

X.Lämna till ett apotek

2.Lämna till en miljöstation

4. Bakterier hjälper oss att rena avloppsvatten, men hur kommer de till reningsverket?

1.De finns i avloppsvattnet som kommer hit

X.De åker buss till reningsverket

2.De kommer till reningsverket i stora tankbilar

5. Gryaab renar avloppsvatten från sju kommuner runt Göteborg. Vilka?

1.Göteborg, Ankeborg, Kungsbacka, Lerum, Partille, Härryda och Kungälv

X.Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille

2.Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Mölndal, Härryda och Kiruna

6. Nu har vi renat klart vattnet! Vet du vart det renade vattnet tar vägen?

1.Tillbaka i kranen

X.I havet

2.I skogen

7. Här inne finns massa slam som blir över när vi renar vattnet. Det innehåller bajs, matrester och toapapper och förvandlas till biogas. Vad kan vi använda biogas till?

1.Blåsa upp ballonger

X.Använda istället för hårspray

2.Köra bil på istället för bensin

Utslagsfråga

Hur många rörliga bärare finns det i cylindern? Rätt svar: 2 639 rörliga bärare