Bollebygds kommun blir delägare i Gryaab för att möta framtida behov

Nu är Bollebygd med som en av åtta ägarkommuner för Gryaab, som jobbar för ett renare hav.

Vatten- och avloppsverksamheten i Bollebygds kommun har stora utmaningar för att kunna klara den snabba expansionen i kommunen samtidigt som befintligt ledningsnät och avloppsanläggningar börjar bli gamla och myndighetskraven ökar. Kommunen har nu gått med som delägare i Gryaab för att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i Bollebygds kommun. Det nya delägarskapet är även positivt för hela regionen, menar Claes Johansson, styrelseordförande i Gryaabs styrelse.

– Renat avloppsvatten som släpps ut uppströms ett vattenverk är en risk. Därför är det väldigt positivt att ännu en kranskommun blir delägare, eftersom det bidrar till att skydda vårt råvatten. På så sätt kan alla i regionen, även vi i Göteborg som bor vid mynningen av älven, ha tillgång till bra råvatten, säger Claes Johansson.

Bollebygds kommun lämnade in ansökan om delägarskap i Gryaab efter beslut i kommunfullmäktige i september 2018. Avloppsvatten från Bollebygd, Olsfors och Hultafors tätorter kommer att ledas vidare till Ryaverket i Göteborg via Härryda kommuns avloppsledningsnät. Där kommer avloppsvattnet att behandlas och renas. Bollebygds kommun beviljades inträde från och med mars 2019, under Gryaabs årsstämma som hölls i mars.

– Bollebygds kommun har expanderat snabbt under de senaste åren, vilket sätter press på våra reningsverk. En snar anslutning till Gryaab underlättar för kommunen i framtiden, Säger Michael Plogell (FR), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun.

Gryaab är ett kommunalt bolag med Göteborgs stad som största ägare där nu är även Bollebygd är delägare tillsammans med ytterligare kommuner i regionen. Bollebygds kommun beslutade under kommunfullmäktigemötet i mars 2019 att gå in i delägarskapet med 103 aktier, som tillkommit genom en nyemission, vilket motsvarar 1,13 procent.

Just nu ser man över hur ledningar kan dras från Bollebygds kommun till Härryda kommun. Bollebygds kommun kan använda befintligt reningsverk fram till år 2025. Töllsjö kommer fortsätta använda befintligt reningsverk då det ligger på för stort avstånd för att kopplas på till Härrydas ledningar.

För mer information, kontakta:
Ann-Charlotte Lind
, Samhällsbyggnadschef Bollebygds kommun, tfn 033-430 55 50, e-post ann-charlotte.lind@bollebygd.se
Karin van der Salm , vd Gryaab, tfn 031-64 74 89, e-post karin.vandersalm@gryaab.se.
Sofia Cullberg, kommunikatör Gryaab, tfn 031-64 74 04 e-post sofia.cullberg@gryaab.se

– 11 april, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn