Beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

Efter vårt samråd har länsstyrelsen fattat beslutet att Gryaabs verksamhet har betydande miljöpåverkan. I beslutet listar Länsstyreslen även aspekter vi måste ta hänsyn till i vår ansökan, som exempelvis mikroföroreningar och påverkan på recipient. Du kan läsa hela beslutet här.

– 30 november, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn