Hem > Nyheter > Beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

Beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

Efter vårt samråd har länsstyrelsen fattat beslutet att Gryaabs verksamhet har betydande miljöpåverkan. I beslutet listar Länsstyreslen även aspekter vi måste ta hänsyn till i vår ansökan, som exempelvis mikroföroreningar och påverkan på recipient. Du kan läsa hela beslutet här.

-