Hem > Nyheter > Avloppsvattnet en viktig pusselbit för att förutse sjukhusinläggning av covidpatienter

Avloppsvattnet en viktig pusselbit för att förutse sjukhusinläggning av covidpatienter

Från mitten av februari har Gryaabs laboratorium skickat dagliga prover på Göteborgsregionens avloppsvatten till forskarna på Virologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där har de kartlagt förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet vilket resulterat i en rapport som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Water Research. Medarbetare från flera avdelningar Gryaab har bidragit till rapporten med vattenprover från både tunnelnätet och från Ryaverket samt kunskap om tunnelsystem, flöden och mängdberäkningar.

Kartläggningen av viruspartiklar mellan februari och juni 2020 pekar bland annat på att man kunde se en ökning av virus i vattnet 19–21 dagar innan sjukhusen fick en ökning av inlagda covidpatienter. Man kunde även se att virusmängden i avloppsvattnet varierade i olika delar av regionen vid olika tidpunkter. Dessa resultat kan ses som en av många viktiga pusselbitar för att i framtiden kunna hjälpa regionala smittskyddsansvariga att planera vårdens kapacitet samt vidta åtgärder när antalet smittade ökar. Rapporten visar hur virusmängden såg ut under våren och försommaren men vi har fortsatt att leverera prover till Virologen så länge det efterfrågas.

-Det nya coronaviruset infekterar luftvägar och finner olika vägar från sjuka människor till friska människors luftvägar, men visas inte smitta via vatten som man dricker eller via avloppsvatten. Studien stärker bilden av att avloppsvatten inte är en smittväg för det nya coronaviruset  eftersom innehållet av genrester var 10 000 gånger mindre i utgående avloppsvatten från Ryaverket än i inkommande avloppsvatten. Detta är en lika bra bra reduktion som för en del andra virus och bakterier som studerats på Ryaverket genom åren inom samarbeten med bland annat Göteborgs universitet, säger Ann Mattsson, avdelningschef på utveckling, kvalité och miljö på Gryaab.

 

-