Avloppsvattnet en viktig pusselbit för att förutse sjukhusinläggning av covidpatienter

Från mitten av februari har Gryaabs laboratorium skickat dagliga prover på Göteborgsregionens avloppsvatten till forskarna på Virologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Analysen av vårens prover har resulterat i en rapport som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Water Research i november. Under sommaren och hösten har Gryaab på förfrågan från Virologen fortsatt att förse forskarna med vattenprover. Därefter är det forskarna på Sahlgrenska som står för virusmätning och de analyssvar som kommuniceras i media eller i rapporter. Gryaab är glada över att vi kan hjälpa till och förse universitet och högskolor med vattenprover i forskningssyfte.

Rapport av vårens viruspartiklar
Under våren började forskarna kartlägga förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet vilket resulterat i en rapport som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Water Research. Rapporten baseras på kartläggningen av viruspartiklar mellan februari och juni 2020 och pekar bland annat på att man kunde se en ökning av virus i vattnet 19–21 dagar innan sjukhusen fick en ökning av inlagda covidpatienter. Man kunde även se att virusmängden i avloppsvattnet varierade i olika delar av regionen vid olika tidpunkter. Dessa resultat kan ses som en av många viktiga pusselbitar för att i framtiden kunna hjälpa regionala smittskyddsansvariga att planera vårdens kapacitet samt vidta åtgärder när antalet smittade ökar. Medarbetare från flera avdelningar Gryaab har bidragit till rapporten med vattenprover från både tunnelnätet och från Ryaverket samt kunskap om tunnelsystem, flöden och mängdberäkningar.

-Det nya coronaviruset infekterar luftvägar och finner olika vägar från sjuka människor till friska människors luftvägar, men visas inte smitta via vatten som man dricker eller via avloppsvatten. Studien stärker bilden av att avloppsvatten inte är en smittväg för det nya coronaviruset eftersom innehållet av genrester var 10 000 gånger mindre i utgående avloppsvatten från Ryaverket än i inkommande avloppsvatten. Detta är en lika bra reduktion som för en del andra virus och bakterier som studerats på Ryaverket genom åren inom samarbeten med bland annat Göteborgs universitet, säger Ann Mattsson, avdelningschef på utveckling, kvalité och miljö på Gryaab.

Blåklädd person står med ryggen med texten Jag jobbar för ett renare hav på jackan.

Träffa våra medarbetare​

När vi frågar våra medarbetare om vad de gillar med att jobba på Gryaab lyfter många möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle, att kollegorna är kompetenta och att stämningen är god.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Följ oss på Facebook!

Följ Gryaab på LinkedIn så missar du inte när vi söker efter nya medarbetare.

Robert Kulka

Andreas Bodin

Från slammet får vi biogas

Biogasen som Gryaab producerar varje år räcker för att köra en miljöbil drygt 2 700 varv runt jorden. Här kan du läsa mer om vår biogasproduktion.