Hem » Arkiv för Editor

Författare: Editor

Reningsverken tar bort 99 procent av mikroplasten från avloppsvattnet

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40 procent i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel. Av samhällets alla […]

Läs mer

Våtservetter i toaletten – ett ovett

VÄRLDSTOALETTDAGEN. I Göteborgsregionen spolas över 2 200 kilo skräp ner varje dag. Våtservetter är ett ovett som ställer till stora besvär. Nu uppmanar vi invånarna att sluta använda toaletten som papperskorg. 2,3 mil­jarder män­niskor – nästan en tred­jedel av världens be­folkn­ing – saknar en or­dentlig toalett. I Sverige har vi bra förutsättningar för god sanitet, men […]

Läs mer

Lilla mikroplastskolan

Marin nedskräpning stort problem Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och de senaste åren har de negativa effekterna av mikroplast i miljön fått allt större uppmärksamhet. Därför kommer vi att fokusera mer på detta i fyra inlägg här på sidan, som kommer med ett par dagars mellanrum. Trevlig läsning! Gryaabs lilla mikroplastskola, […]

Läs mer

Bättre läge vid regn – tre pumpar nu i drift

Avloppsvatten pumpas upp till verket för rening En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 liter vatten per sekund till Gryaab. Vattnet kommer till reningsverket från tunnlar 20 meter under marken och för att få upp vattnet till marknivå – och vidare till de olika reningsstegen – pumpas det upp med hjälp av Gryaabs stora […]

Läs mer

Läkemedelsrening anpassad för svenska reningsverk

-Fyraårigt utvecklingsprojekt med goda resultat Gryaab är en av flera organisationer som deltagit i projekt som har utvecklat reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar. -Det har varit roligt att hjälpas åt mellan universitet, företag och kommuner. Tillsammans finner vi bra lösningar! Det säger Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson, som tillsammans med Michael Cimbritz vid Lunds Universitet sammanställt slutrapporten för projekten. […]

Läs mer