Antibiotikans påverkan på bakterier i avloppsvattnet undersöks

Gryaab har bidragit med avloppsvatten till en viktig studie om antibiotikaresistens som gjorts av Göteborgs universitet. Forskarna har undersökt om och hur bakterier i avloppsvatten kan bli antibiotikaresistenta bara av den mängd antibiotika och andra toxiska ämnen som finns i avloppsvattnet.
-Dessbättre visade det sig att det är så låga halter antibiotika i inkommande avloppsvattnet till Ryaverket att det är tveksamt om det är ens teoretiskt möjligt att bakterierna skulle selekteras för att utveckla antibiotikaresistens i ledningsnät och pumpar, berättar Ann Mattsson, utvecklingschef på Gryaab.

I det renade avloppsvattnet var det alldeles för låga halter för att bakterierna skulle bli resistenta och då troligen inte heller inne i själva reningsverket. Dock visade det sig vara värre i det orenade avloppsvatten vid själva sjukhuset. Där kunde selektion mot antibiotikaresistens ske och då skulle eventuellt nya bakterier kunna bli antibiotikaresistenta. I förlängningen, om de här bakterierna smittade ner en människa, skulle det kunna bidra till den utveckling som gör allt fler antibiotika mindre effektiva.

Läs mer om studien på Göteborgs universitets hemsida.

Händer med blå plasthandskar som häller vätska från ett provrör i en liten skål.

– 18 februari, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn