År: 2019

Utredning ger fortsatta möjligheter att utveckla svensk biogasproduktion

Idag presenterade utredaren Åsa Westlund biogasmarknadsutredningen för Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Karin van der Salm, vd på Gryaab, har varit Svenskt Vattens expert i utredningen. Svenskt Vatten anser att utredningen är väl skriven, ger en bra bakgrundsbeskrivning och analys av nuläge och framtid. Utredningen har en nyanserad hållning till de olika typer av biogaspotentialer […]

Läs mer

Gryaabs svar på debattartikel i GP

Härom veckan publicerade GP en alarmistisk debattartikel, där debattörerna vill förbjuda att slam sprids på åkermark. Debattörerna hävdar bland annat att Ryaverket tillsätter cancerogena ämnen i reningsprocessen, som riskerar att hamna i både slam och dricksvatten. Den kemikalie det handlar om kallas för polymer och i vårt debattsvar, som GP publicerade i fredags, kommer en […]

Läs mer

Vill du göra ett examensarbete som gör skillnad?

Just nu har vi fyra examensarbeten lediga. Du kan läsa mer om dem här.

Läs mer

Renat avloppsvatten kan ersätta dricksvatten i industrin

Idag används mycket dricksvatten i industrier och verksamheter där det egentligen inte krävs vatten av dricksvattenkvalitet, till exempel vid kylning, uppvärmning och till och med till processen att rena avloppsvatten. En färsk kartläggning som Gryaab deltagit i, visar på stora möjligheter att byta ut dricksvatten i dessa moment till renat avloppsvatten. – Det är inte hållbart […]

Läs mer

Gryaab får 3,2 miljoner till förstudie om läkemedelsrening

Nu är det klart att Gryaab får 3,2 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket, för att genomföra en förstudie om läkemedelsrening. – Jättekul för Gryaab såklart! Och bra att regeringen satsar på de här viktiga frågorna, säger Malin Olsson,  chef för projekt och planering på Gryaab. Ta reda på om och hur förändringar kan göras […]

Läs mer

Välj biltvätten – stora biltvättarhelgen 27-28 april

Två tredjedelar av alla biltvättar sker på gatan. Välj biltvätten istället så skyddar du miljön från giftiga tungmetaller. Den 27- 28 april är det den stora biltvättarhelgen, ett initiativ av branschorganisationen Svenskt Vatten för att uppmärksamma ”fultvätt” och inspirera till miljövänlig biltvätt. Det är ungefär 20 miljoner ”fultvättar” som förorenar vår närmiljö varje år. Tvättvattnet […]

Läs mer