Hem > Arkiv för 2018

År: 2018

Reningsverken tar bort 99 procent av mikroplasten från avloppsvattnet

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40 procent i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam…

Läs mer

Våtservetter i toaletten – ett ovett

VÄRLDSTOALETTDAGEN. I Göteborgsregionen spolas över 2 200 kilo skräp ner varje dag. Våtservetter är ett ovett som ställer till stora besvär. Nu uppmanar vi invånarna att sluta använda toaletten som papperskorg. 2,3 mil­jarder män­niskor – nästan en tred­jedel av världens be­folkn­ing – saknar en or­dentlig toalett. I Sverige har vi bra…

Läs mer

Undersökning om allmänhetens kunskap om avloppsvett

Just nu genomför vi en undersökning där ett undersökningsföretag ringer och ställer frågor till medborgare i våra sju ägarkommuner. Frågorna handlar om Gryaab, vad vi arbetar med här och hur allmänheten kan hjälpa oss i arbetet för ett renare hav. Är du en av dem som blivit uppringd och är…

Läs mer

Lilla mikroplastskolan

Marin nedskräpning stort problem Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och de senaste åren har de negativa effekterna av mikroplast i miljön fått allt större uppmärksamhet. Därför kommer vi att fokusera mer på detta i fyra inlägg här på sidan, som kommer med ett par dagars mellanrum….

Läs mer

Bättre läge vid regn – tre pumpar nu i drift

Avloppsvatten pumpas upp till verket för rening En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 liter vatten per sekund till Gryaab. Vattnet kommer till reningsverket från tunnlar 20 meter under marken och för att få upp vattnet till marknivå – och vidare till de olika reningsstegen – pumpas det upp…

Läs mer

Läkemedelsrening anpassad för svenska reningsverk

-Fyraårigt utvecklingsprojekt med goda resultat Gryaab är en av flera organisationer som deltagit i projekt som har utvecklat reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar. -Det har varit roligt att hjälpas åt mellan universitet, företag och kommuner. Tillsammans finner vi bra lösningar! Det säger Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson, som tillsammans med Michael Cimbritz vid…

Läs mer
Avloppsslam faller genom luften ner i en stor hög.

Hur snabbt kan läkemedelsrester i avloppsslam brytas ner?

– Gryaab deltar i nytt projekt Hur mycket läkemedelsrester som bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam. Ett storskaligt lagringsförsök med cirka 430 ton slam fördelade på sex olika varianter på slamlagring startade under tisdagen och onsdagen…

Läs mer

Gryaabs nya solcellsanläggning ska spara energi

Gryaab renar avloppsvatten från drygt 760 000 personer i Göteborgsregionen. I dagarna har man installerat en solcellsanläggning på avloppsreningsverket Ryaverket för att minska sin elförbrukning. Arbetet ligger helt i linje med bolagets miljöarbete. En vanlig dag får Ryaverket in 4 000 liter avloppsvatten per sekund. Vattnet renas från näringsämnena kväve, fosfor…

Läs mer
Två kvinnor i gula jackor står bakom en ljusblå bil.

Gryaab bäst i skadefribarometern 2017

Gryaab får toppresultat i skadefribarometern 2017. Under året har Gryaab inte haft några skador på företagets nio bilar och får därför bäst resultat i den årliga skadefribarometern som görs av Göteborgs Stads Leasing AB. Gryaab har erbjudit de anställda att gå de kurser staden anordnar för att få säkerhetsmedvetna förare, vilket…

Läs mer

Nu fungerar det att e-posta till infoadressen

Nu har våra tekniker löst de problem som uppstod under gårdagen med vår infomejl! Välkommen att höra av dig om du undrar något!

Läs mer