År: 2017

Var rädd om avloppet i jul

Nu är det jul igen och med julen blir det mycket god mat. Och fet mat! Fettet orsakar fettproppar som leder till stopp och i värsta fall översvämning, om du häller ut det i diskhon. Kom därför ihåg att hantera skinkspadet och annat juligt fett precis som med övriga större mängder fett: häll det i en […]

Läs mer

Hushållspapper vanligaste fultorkningen

Skräp motsvarande 7 miljoner hushållspappersrullar spolas ner i Göteborgsregionen Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. 1 000 ton skräp kommer till Gryaabs reningsverk Ryaverket varje år. En del av allt skräp beror på ”fultorkningar”, alltså att folk torkar sig med […]

Läs mer

Gryaab vill lära folk att spola rätt

Med start på måndag den 13 november gästar Gryaab Greenhack GBG – Göteborg stads instagramkonto för hållbarhetsfrågor – för att få folk att sluta fulspola. – Många tror att en liten tops eller våtservett inte spelar så stor roll men det gör det. Det är endast kiss, bajs och toapapper som hör hemma i toan, säger kommunikatören Sofia Cullberg, […]

Läs mer

ELSA – effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk

Gryaab deltar i projektet ELSA, effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk. Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.Projektets syfte är att ta fram underlag till riktlinjer för hur design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på […]

Läs mer

Informationssatsning med två syften

Gryaab har under hösten genomfört en informationssatsning riktad till invånarna i Göteborgsregionen. Kampanjen har haft två syften. Dels att uppmärksamma vad du som privatperson kan göra för att bidra till ett renare hav, dels att locka besökare till ett öppet hus den 30 september. En del i kampanjen utgjordes av en film för sociala medier […]

Läs mer

Många nyfikna på plats när Gryaab invigde nytt reningssteg

Lördagen den 30 september öppnade Gryaab reningsverket för besökare från hela göteborgsregionen. Besökarna fick vara med när Gryaabs nya lokaler och ett helt nytt reningssteg för kväve invigdes. “Vi är glada och stolta över alla besökare som tog sig hit idag”, säger kommunikationsansvarig Ellinor Günther. “Vi tror att det skapar en helt annan förståelse för […]

Läs mer

Gryaab firar nytt reningssteg med öppet hus

Nytt reningssteg för kväve, ny driftcentral och dessutom 45 års arbete för ett renare hav. Gryaab har flera anledningar att fira och gör det genom att bjuda in till öppet hus den 30 september. Med ökande befolkning som också äter mer kött ökar mängden kväve i avloppsvattnet från år till år. För att undvika övergödning […]

Läs mer

Ansökan nytt miljötillstånd inskickad

Ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket är klar. Tillståndsansökan med Teknisk beskrivning och MKB med bilagor hittar du här

Läs mer