År: 2016

Beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

Efter vårt samråd har länsstyrelsen fattat beslutet att Gryaabs verksamhet har betydande miljöpåverkan. I beslutet listar Länsstyreslen även aspekter vi måste ta hänsyn till i vår ansökan, som exempelvis mikroföroreningar och påverkan på recipient. Du kan läsa hela beslutet här.

Läs mer

Varannan snusare fulspolar

Visste du att 80 miljoner snusprillor spolas ner varje år, bara i Göteborg? Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige, där vi har både toaletter och rent vatten, är vårt stora bekymmer allt skräp som felaktigt hamnar i avloppet. Snus, våtservetter, tops, mensskydd och annat skräp […]

Läs mer