Hem > Arkiv för 2016

År: 2016

Beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

Efter vårt samråd har länsstyrelsen fattat beslutet att Gryaabs verksamhet har betydande miljöpåverkan. I beslutet listar Länsstyreslen även aspekter vi måste ta hänsyn till i vår ansökan, som exempelvis mikroföroreningar och påverkan på recipient. Du kan läsa hela beslutet här.

Läs mer

Varannan snusare fulspolar

Visste du att 80 miljoner snusprillor spolas ner varje år, bara i Göteborg? Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige, där vi har både toaletter och rent vatten, är vårt stora bekymmer allt skräp som felaktigt hamnar i avloppet. Snus, våtservetter,…

Läs mer

Gryaab stödjer miljömål med fossilfri metanol

Miljön blir en vinnare när Gryaab testar fossilfri metanol. Det här är ett led i att uppfylla Göteborgs stads miljömål om begränsad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser från produktion. Metanol är en kolkälla som fungerar som energi för bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Med hjälp av metanolen…

Läs mer

Praktik ledde till projektanställning

Ahmad Al Hamad är en av tre praktikanter på Gryaab från GR:s snabbspår för VA-ingenjörer. Målet med projektet är att matcha nyanländ kompetens med behoven hos Göteborgsregionens kommuner och kommunala bolag. För Ahmad och Gryaab blev projektet en fullträff. Efter en sex månader lång praktik har Ahmad nu fått en…

Läs mer

Rekordlångt avloppsrör ger friskare skärgård

Donsö reningsverk stängs och ersätts av två mil långa avloppsrör som leder spillvattnet till Ryaverket. För de 140 miljoner kronor som byggandet kostat får vi förbättrad havsmiljö, minskad övergödning och förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Välanvänd 50-åring Det nästan 50 år gamla reningsverket på Donsö har haft svårt att klara…

Läs mer

KoV tar över hanteringen av fettavskiljare

Från och med första juli 2016 tar förvaltningen Kretslopp och vatten över hanteringen av fettavskiljarärenden inom Göteborgs stad. Tidigare har Gryaab hjälpt till med detta, men i fortsättningen kommer alltså även Göteborgs stad att hantera sina egna ärenden – precis som övriga ägarkommuner gör idag. Det är viktigt att förhindra fetthaltigt…

Läs mer

Välkommen till Gryaabs nya webbplats!

Äntligen är den klar, vår nya webb. Vi hoppas att du som besökare lättare hittar det du söker och tar chansen att lära dig mer om Gryaabs verksamhet. I ungefär ett år har vi arbetat med att ta fram en lättillgänglig sida som passar både dig som inte vet så mycket…

Läs mer

Uppströmsenheten spårar utsläpp

Uppströmsenheten på Gryaab ska se till att det finns så lite oönskade ämnen i avloppsvattnet som möjligt när det kommer till Ryaverket. Det beror på att miljöfarliga ämnen stör reningsprocessen och förorenar avloppsslammet. En del av uppströmsenhetens arbete går därför ut på att spåra olika utsläpp och ta reda på…

Läs mer

Hållbart resande skapade unika nätverksmöjligheter

Den nordiska avloppskonferensen hölls 2015 i Bergen, Norge. På eget initiativ beslutade nio medarbetare från Gryaab att de skulle ta tåget dit – som ett miljövänligt alternativ till flyget. Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör på Gryaab, twittrade även ut en uppmaning till övriga VA-Sverige att göra likadant. Det resulterade i att representanter…

Läs mer

Bättre slambehandling ger stora vinster

Under 2015 ökade Gryaabs produktion av biogas från 70 GWh till 71 GWh. Det berodde på ett stort engagemang från driftens medarbetare. En ny samarbetsform mellan olika discipliner har dessutom skapat en bättre arbetsmiljö och stora kostnadsbesparingar för organisationen. Nu siktar driftens slamteam mot nya mål. Slam är en produkt som bildas när avloppsvatten…

Läs mer