50 år i havets tjänst

Tiden går fort när man har roligt, och när man gör nytta! Femtio år har redan gått sedan Gryaabs reningsverk Ryaverket började rena ditt avloppsvatten. Femtio år i havets, miljöns och våra invånares tjänst. På den här sajten hittar du hela historien, filmer, intervjuer och ett klurigt quiz. Var med och fira med oss!

renarehav.se

Ryaverket

Ryaverket på Hisingen tar hand om avloppsvatten från drygt 800 000 personer i Göteborg och kranskommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Avloppsvatten från kommunerna rinner ner i mindre rör i marken och vidare till Ryaverket via ett 13 mil långt tunnelsystem. Där renas vattnet och släpps ut i Göta Älv och rinner vidare till havs.

Avloppsvattenrening
Längre brygga som leder ut mot en badstege. Vass till höger.
Flöde till
Ryaverket:
0 liter/sekund 2023-03-29 13:56
0 startår
0 antal anställda
0 kronor i totalomsättning
0 anslutna personer
0 km långt tunnelsystem

Skolsajt

På Gryaab renar vi ditt avloppsvatten så att det sedan kan släppas ut i havet. På vår skolsajt får du lära dig mer om hur avloppet och reningsverket fungerar och vad som händer när du spolar i toaletten. Här hittar du filmer, vattenexperiment och spelet Spoleborg där du kan hjälpa en familj leva avloppsvänligt. Det är toppen att du vill veta mer om vad vi gör! 

Tack vare att du får bättre koll på toavett och etikett hjälper du automatiskt oss på Gryaab i arbetet för ett renare hav och en bättre miljö.

Lär dig mer
Teknade spelets Spoleborgs skyline

Hållbarhet

Fokus på hållbarhet har alltid genomsyrat Gryaabs arbete för ett renare hav, något vi är mycket stolta över. Att hållbarhetsredovisa är ett steg i rätt riktning i det arbetet. Det ger en samlad bild av Gryaabs verksamhet och sätter fokus på de områden som vi kan bli ännu bättre inom, ett uppdrag som vi gärna tar oss an! Läs mer om det här arbetet i vår senaste hållbarhetsrapport.

Gryaabs hållbarhetsrapport 2021
Brun sköldpadda som simmar upp mot vattenytan.