Hem > Press

Press

Här hittar du Gryaabs nyheter och pressmeddelanden för det senaste året. Är du intresserad av äldre nyheter, kontakta oss gärna.

Gryaab får nya hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

Gryaab är numera en av flera kranmärka verksamheter i landet. Den nya nationella hållbarhetsmärkningen innebär att verksamheterna är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Att endast använda kranvatten har länge varit en självklarhet på Gryaab. Dels eftersom svensk dricksvattenkvalitet är bland den bästa i världen och dels beroende på…

Läs mer

Gryaab och Göteborg Energi gasar vidare

Gryaab och Göteborg Energi fortsätter sitt långsiktiga samarbete kring biogas. Nyligen tecknades ett förnyat avtal mellan bolagen där Gryaab årligen levererar 70 GWh rågas som uppgraderas  till biogas med hög kvalitet i Göteborg Energis anläggning Gasendal. – Det känns verkligen roligt att vi kan fortsätta vårt framgångsrika samarbete. Att ta…

Läs mer

Projektet Future City Flow, som Gryaab deltar i, beviljas nya medel

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar sina flöden. Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation. Nu är det klart att…

Läs mer

Gryaab stödjer miljömål med fossilfri metanol

Miljön blir en vinnare när Gryaab testar fossilfri metanol. Det här är ett led i att uppfylla Göteborgs stads miljömål om begränsad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser från produktion. Metanol är en kolkälla som fungerar som energi för bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Med hjälp av metanolen…

Läs mer

Gryaab – det mest jämställda kommunala bolaget

Gryaab är det mest jämställda av alla medverkande kommunala bolag i JÄMIX kartläggning för 2015. I år hamnar Gryaab på plats 19 av 164 medverkande organisationer. JÄMIX jämställdhetsindex är en sammanställning av nio mätbara nyckeltal som ger ett mått på hur långt jämställdheten nått i en organisation. De organisationer som…

Läs mer