Hem > Press

Press

Här hittar du Gryaabs nyheter och pressmeddelanden för det senaste året. Är du intresserad av äldre nyheter, kontakta oss gärna.

Hushållspapper vanligaste fultorkningen

Skräp motsvarande 7 miljoner hushållspappersrullar spolas ner i Göteborgsregionen Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. 1 000 ton skräp kommer till Gryaabs reningsverk Ryaverket varje år. En del av allt skräp beror på ”fultorkningar”, alltså…

Läs mer

Många nyfikna på plats när Gryaab invigde nytt reningssteg

Lördagen den 30 september öppnade Gryaab reningsverket för besökare från hela göteborgsregionen. Besökarna fick vara med när Gryaabs nya lokaler och ett helt nytt reningssteg för kväve invigdes. ”Vi är glada och stolta över alla besökare som tog sig hit idag”, säger kommunikationsansvarig Ellinor Günther. ”Vi tror att det skapar…

Läs mer

Gryaab firar nytt reningssteg med öppet hus

Nytt reningssteg för kväve, ny driftcentral och dessutom 45 års arbete för ett renare hav. Gryaab har flera anledningar att fira och gör det genom att bjuda in till öppet hus den 30 september. Med ökande befolkning som också äter mer kött ökar mängden kväve i avloppsvattnet från år till…

Läs mer

Gryaab får nya hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

Gryaab är numera en av flera kranmärka verksamheter i landet. Den nya nationella hållbarhetsmärkningen innebär att verksamheterna är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Att endast använda kranvatten har länge varit en självklarhet på Gryaab. Dels eftersom svensk dricksvattenkvalitet är bland den bästa i världen och dels beroende på…

Läs mer

Gryaab och Göteborg Energi gasar vidare

Gryaab och Göteborg Energi fortsätter sitt långsiktiga samarbete kring biogas. Nyligen tecknades ett förnyat avtal mellan bolagen där Gryaab årligen levererar 70 GWh rågas som uppgraderas  till biogas med hög kvalitet i Göteborg Energis anläggning Gasendal. – Det känns verkligen roligt att vi kan fortsätta vårt framgångsrika samarbete. Att ta…

Läs mer

Projektet Future City Flow, som Gryaab deltar i, beviljas nya medel

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar sina flöden. Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation. Nu är det klart att…

Läs mer

Gryaab stödjer miljömål med fossilfri metanol

Miljön blir en vinnare när Gryaab testar fossilfri metanol. Det här är ett led i att uppfylla Göteborgs stads miljömål om begränsad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser från produktion. Metanol är en kolkälla som fungerar som energi för bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Med hjälp av metanolen…

Läs mer

Gryaab – det mest jämställda kommunala bolaget

Gryaab är det mest jämställda av alla medverkande kommunala bolag i JÄMIX kartläggning för 2015. I år hamnar Gryaab på plats 19 av 164 medverkande organisationer. JÄMIX jämställdhetsindex är en sammanställning av nio mätbara nyckeltal som ger ett mått på hur långt jämställdheten nått i en organisation. De organisationer som…

Läs mer