Hem > Nyheter

Lilla mikroplastskolan, del 1

Marin nedskräpning stort problem Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och de senaste åren har de negativa effekterna av mikroplast i miljön fått allt större uppmärksamhet. Därför kommer vi att fokusera mer på detta i tre inlägg här på sidan, med första inlägget idag. Trevlig läsning! Gryaabs…

Läs mer

Vi utreder lukt från industriområdet runt Gryaab

Under veckan har Gryaab fått flera samtal från privatpersoner som bor i närheten av industriområdet, på grund av dålig lukt. På Hisingen finns många industrier som kan lukta så det är svårt att säga var lukten kommer ifrån. -Förutom telefonsamtalen, har flera medarbetare som kört vägen förbi industriområdet upplevt att…

Läs mer

Nätverk kring biofilmsprocesser

Gryaab är med och startar upp ett nätverk kring biofilmsprocesser, det vill säga rening som sker med hjälp av bakterier som får växa på ett bärarmaterial. Syftet är att BioFiAN, som det heter, ska bli en plattform för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar från olika anläggningar. Nätverket riktar sig till…

Läs mer

Bättre läge vid regn – tre pumpar nu i drift

Avloppsvatten pumpas upp till verket för rening En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 liter vatten per sekund till Gryaab. Vattnet kommer till reningsverket från tunnlar 20 meter under marken och för att få upp vattnet till marknivå – och vidare till de olika reningsstegen – pumpas det upp…

Läs mer

Läkemedelsrening anpassad för svenska reningsverk

-Fyraårigt utvecklingsprojekt med goda resultat Gryaab är en av flera organisationer som deltagit i projekt som har utvecklat reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar. -Det har varit roligt att hjälpas åt mellan universitet, företag och kommuner. Tillsammans finner vi bra lösningar! Det säger Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson, som tillsammans med Michael Cimbritz vid…

Läs mer

Hur snabbt kan läkemedelsrester i avloppsslam brytas ner?

– Gryaab deltar i nytt projekt Hur mycket läkemedelsrester som bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam. Ett storskaligt lagringsförsök med cirka 430 ton slam fördelade på 6 olika varianter på slamlagring startade under tisdagen och onsdagen…

Läs mer

Gryaabs nya solcellsanläggning ska spara energi

Gryaab renar avloppsvatten från drygt 760 000 personer i Göteborgsregionen. I dagarna har man installerat en solcellsanläggning på avloppsreningsverket Ryaverket för att minska sin elförbrukning. Arbetet ligger helt i linje med bolagets miljöarbete. En vanlig dag får Ryaverket in 4 000 liter avloppsvatten per sekund. Vattnet renas från näringsämnena kväve, fosfor…

Läs mer

Gryaab bäst i skadefribarometern 2017

Gryaab får toppresultat i skadefribarometern 2017. Under året har Gryaab inte haft några skador på företagets nio bilar och får därför bäst resultat i den årliga skadefribarometern som görs av Göteborgs Stads Leasing AB. Gryaab har erbjudit de anställda att gå de kurser staden anordnar för att få säkerhetsmedvetna förare, vilket…

Läs mer

Dags för stora biltvättarhelgen! 21-22 april

Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt! Tvätta rätt för miljöns skull #Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt…

Läs mer
-