Hem > Om Gryaab

Om Gryaab

Gryaab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 71 procent. Vår verksamhet finansieras till största del av invånarna i ägarkommunerna genom va-avgiften. Därför är vi extra måna om att det vi gör inte ska kosta mer än nödvändigt, samtidigt som att vattnet vi släpper ut i havet ska vara så rent som möjligt. Att få sitt avloppsvatten renat kostar ungefär en krona om dagen. Gryaab får även intäkter från försäljning av biogas och värme som utvunnits ur det utgående vattnet.

Styrelseledamöter

Peter Rundström (V) Göteborg, ordförande
Catrin Björkman (MP) Göteborg, första vice ordförande
Claes Johansson (M) Göteborg, andre vice ordförande
Svante Bergh (M) Göteborg, ordinarie
Bengt Johansson (M) Härryda, ordinarie
Gun Kristiansson (S) Mölndal, ordinarie
Olle Adolfsson (S) Lerum, ordinarie

Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille, suppleant
Jan Skog (M) Ale, suppleant
Kent Aulin (MP) Kungälv, suppleant
Kent Wängstedt (S) Göteborg, suppleant
Tomas Karlsson (M) Göteborg, suppleant

Mårten Tagaeus, styrelsens sekreterare

Arbetstagareledamöter

Lars-Erik Stefansson (Kommunal)
Jenny Eriksson (Vision)
Mehdi Basiri (Saco)
Stefan Sjöblom (Vision)

Vd

Karin van der Salm

Revisor

Hans Gavin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V) Göteborg, ordinarie
Bengt Rundberg (L) Partille, ordinarie
Gun Cederborg (V) Göteborg, suppleant
Kjell Bertil Johansson (M) Ale, suppleant

-