Hem > Nyheter > Lilla mikroplastskolan, del 1

Lilla mikroplastskolan, del 1

Marin nedskräpning stort problem

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och de senaste åren har de negativa effekterna av mikroplast i miljön fått allt större uppmärksamhet. Därför kommer vi att fokusera mer på detta i tre inlägg här på sidan, med första inlägget idag. Trevlig läsning!

Gryaabs lilla mikroplastskola, del 1: Vad är mikroplast?

Under senare år har vi sett många bilder på djur som fått i sig större bitar av plastskräp, så kallad makroplast, och det finns också en risk att plastpartiklar binder giftiga ämnen i miljön. Men det pratas också mycket om mikroplast och vad är då det? Jo, det är ett samlingsnamn för små plastfragment (1nm till 5 mm) som kan ha olika ursprung. Mikroplast kan bildas när plastföremål slits, t ex när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt, så att plasten hamnar i naturen. Plasten kan då succesivt brytas ned till mindre bitar. Det finns också plast som från början tillverkas som små pellets eller korn för att fylla en viss funktion. Så långt är de flesta med.

Men för att ta reda på mer om hur stora mängder plast som finns i miljön och var de här plasterna kommer ifrån, behövs bättre analysmetoder än de som finns idag. Detta är en utmaning, då plast kan bestå av flera olika typer av polymerer. Idag finns det ingen metod som kan detektera alla samtidigt, vilket gör att flera olika metoder behövs för att få en fullständig analys av ett prov. Det i sin tur gör att analyserna tar lång tid och är dyra. Dessutom bidrar de här många olika analysmetoderna till att det blir svårt att jämföra olika studier. Som tur är pågår det mycket utveckling för att uppnå tillförlitliga analysmetoder.

I nästa inlägg berättar vi om vilka som är de troligaste källorna till mikroplast i miljön.

-

-