Hem > Kontakt

Kontakta oss

Växel

031 64 74 00 info@gryaab.se 08:00-11:30 och 12:00-15:30

Vid akuta utsläpp

Ring Gryaabs växel 031 64 74 00. Efter kontorstid kontakta förvaltningen Kretslopp och vatten 031 368 70 70.
 • Besöksadress

  Gryaab AB
  Norra Fågelrovägen 3
  418 34 Göteborg

 • Postadress

  Gryaab AB
  Box 8984
  402 74 Göteborg

 • Fakturadress

  Gryaab AB
  B720 Intraservice
  405 38 Göteborg

 • Fakturainformation

  För att din faktura ska nå rätt person måste det finnas en mottagarkod eller referens på den. Mottagarkoden består av tre bokstäver följt av tre nollor utan mellanslag. Placera koden vid fältet ”Er referens” på fakturan. Om det behövs kan du även märka fakturan ytterligare, med exempelvis projektnummer. Är du intresserad av att e-fakturera? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ellinor Günther

Kommunikationsansvarig 031 64 73 33 ellinor.gunther@gryaab.se

Sofia Cullberg

Kommunikatör 031 64 74 04 sofia.cullberg@gryaab.se

Line Norlin

Registrator 031 64 73 93 line.norlin@gryaab.se

Vill du mejla någon? Alla anställdas mejladresser skrivs:

fornamn.efternamn@gryaab.se

-