Till startsidan
   För synskadade    Logga in    In english    Webbkarta
Bild på sädesfält och himmel

Slam


Gryaabs slam är certifierat

Gryaabs slam är certifierat enligt REVAQ. Att arbeta enligt REVAQ innebär att vi på ett kvalitetsäkrat sätt jobbar för att slammet hela tiden ska bli ännu bättre. Det certifierade slammet är godkänt att användas på åkermark.  

Näring i kretslopp

Slam innehåller näringsämnet fosfor och mullbildande ämnen. Det gör att det är ett utmärkt gödningsmedel. Regeringen har en tydlig inriktning på att fosfor i avlopp ska återföras till odlad mark. Naturvårdsverket utreder just nu frågan.

Läs mer om REVAQ här:
Svenskt Vattens sidor om REVAQ

LRF:s sidor om REVAQ

Slammet kommer till god användning

Gryaabs slam används på flera sätt. Den största delen av det färdigbehandlade slammet komposteras och används som anläggningsjord. En del hygieniseras och kan sedan användas på åkermark.

Läs mer om hur slammet behandlas och hygieniseras genom att klicka på rubriken Behandling av slam i vänsterspalten.

REVAQ:s regler ställer krav på de reningsverk som ska få sitt slam certifierat. Reglerna handlar om att reningsverket ska:
- ha god kontroll på vad slammet innehåller,
- informera på ett öppet sätt,
- ständigt förbättra kvaliteten på slammet,
- arbeta uppströms.

Uppströmsarbete

Att arbeta uppströms innebär att man ska verka för att det vatten som kommer till reningsverket ska vara av bra kvalitet och innehålla så lite farliga ämnen som möjligt. För att uppnå det jobbar Gryaab på två sätt, dels gentemot industrier och andra verksamheter och dels med information till allmänheten.

Avloppsvattnet från industrier får inte skilja sig på något märkbart sätt mot avloppsvatten från hushåll. Om industrier har farliga ämnen i sitt vatten måste de själva rena vattnet innan det kommer till reningsverket. Om det inte är möjligt har Gryaab rätt att koppla bort verksamheten från det allmänna avloppsnätet.

Det är också viktigt att det avloppsvatten som kommer från hushåll, från dig och mig, inte för med sig farliga ämnen. Därför behöver vi din hjälp för att ständigt förbättra kvaliteten på slammet. Klicka på rubriken Vi behöver din hjälp i vänsterspalten så får du enkla tips!
Klicka för utskriftsvänlig sidaUtskriftsversion (Öppnas i nytt fönster)

visste du att?

du kan hjälpa oss i arbetet för att få ett ännu bättre slam? Genom att klicka här får du några enkla tips!
Gryaab AB - Box 8984, S - 402 74 GÖTEBORG, Tel växel 031-64 74 00, info@gryaab.se