Till startsidan
   För synskadade    Logga in    In english    Webbkarta

Företag/Industri


Företag och industri

Kontaktpersoner:

Carina Blid
Tel: 031-64 74 01, 0705 79 74 01

Fredrik Davidsson
Tel: 031-64 74 34, 0705-79 74 88

Cecilia Press
Tel: 031-64 74 03, 0705-79 74 03

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

Det här är Svenskt Vattens publikation P95. Här kan du läsa om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet. Publikationen är framtagen av Svenskt Vatten. Den ersätter Gryaabs publikation "Råd och regler för anslutning till Ryaverket."

Söker du varningsvärden för föroreningar i avloppsvatten finns de under rubriken "Krav och riktlinjer vid utsläpp till vatten" på sidan 25.
pdf  Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet 
(Öppnas i nytt fönster)
1008,97 kb C:a 3 minuters nedladdningstid för modem

Svenskt Vattens P95 i broschyrformat

pdf  Svenskt Vattens P95 i broschyrformat 
(Öppnas i nytt fönster)
8432,11 kb C:a 28 minuters nedladdningstid för modem

Riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för installation av olje- och slamavskiljare finns i dokumentet här nedanför. Ytterligare information om oljeavskiljare finns på Göteborgs stads hemsida.
pdf  Riktlinjer för olje- och slamavskiljare 
(Öppnas i nytt fönster)
160,83 kb C:a 1 minuters nedladdningstid för modem

Uppgifter för installation av oljeavskiljare

Uppgifterna som finns i nedanstående dokument vill Gryaab ha innan olje- och slamavskiljare installeras.
word-dokument  Uppgifter för installation av oljeavskiljare 
(Öppnas i nytt fönster)
44,03 kb C:a 1 minuters nedladdningstid för modem

Riktlinjer för fettavskiljare

Gryaabs riktlinjer för installation av fettavskiljare finns i dokumentet här nedanför. Ytterligare information om fettavskiljare finns på Göteborgs stads hemsida.

Obs! Ändrade krav för fettavskiljare vid förskolor/fritidshem från och med juni 2013
pdf  Riktlinjer för fettavskiljare 
(Öppnas i nytt fönster)
39,55 kb C:a 1 minuters nedladdningstid för modem

Uppgifter för installation av fettavskiljare

Uppgifterna som finns i nedanstående dokument vill Gryaab ha innan fettavskiljare installeras.
word-dokument  Uppgifter för installation av fettavskiljare 
(Öppnas i nytt fönster)
44,03 kb C:a 1 minuters nedladdningstid för modem

Kalkylblad dimensionering fettavskiljare

Här kan du själv räkna ut vilken fettavskiljare du ska ha i din verksamhet.
excel-dokument  Kalkylblad dimensionering fettavskiljare 
(Öppnas i nytt fönster)
22,53 kb C:a 1 minuters nedladdningstid för modem

Tillåtna kemikalier för fordonstvätt

Vid bedömning av kemikalier som används vid fordonstvättar ställs krav på att de uppfyller vissa kriterier. 1991 startade ett bilvårdsprojekt, Kemikaliesvepet, av Miljöförvaltningen i Göteborg. Projektet resulterade bland annat i listor över miljömässigt acceptabla produkter för bilvård. Det är dessa kriterier som Gryaab utgår ifrån när vi granskar tillstånd och anmälan av fordonstvättar.
Listorna har kontinuerligt uppdaterats sedan 1991 och under 2011 tog Naturskyddsföreningen över ansvaret för listorna och då hänger namnet med, liksom ambitionen att göra det enkelt att välja bilvårdsmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Listorna hittar du här
Fordonstvätt och avfettning
Gryaab AB - Box 8984, S - 402 74 GÖTEBORG, Tel växel 031-64 74 00, info@gryaab.se