Till startsidan
   För synskadade    Logga in    In english    Webbkarta
Flygbild över Ryaverket

Om Gryaab


Gryaab jobbar för ett renare hav

Det är vi på Gryaab som tar hand om avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.  
Vi tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare till havs.

För att klara vår uppgift på bästa sätt är du en mycket viktig person. Spolar du ner fel saker i avloppet, är det dåligt för havet. Och spolar du rätt, mår havet bra.


Gryaab i siffror
  • Startår: 1972
  • Antal anställda 2014: 93
  • Totalomsättning 2014: 336 mkr
  • 725 617 personer är anslutna till Ryaverket (2014).
  • Medeltillrinningen till Ryaverket är 4 380 liter per sekund.
  • Gryaab äger ett tunnelsystem som är 13 mil långt.
  • Resthalterna av totalfosfor i det utgående avloppsvattnet får inte överstiga 0,3 mg/l.
  • Resthalterna av totalkväve i det utgående vattnet får inte överstiga 10 mg/l.
  • Resthalterna av organiskt material i det utgående vattnet får som rikt- och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l.
Klicka för utskriftsvänlig sidaUtskriftsversion (Öppnas i nytt fönster)

visste du att?

Cirka 70 procent av jordytan är täckt av vatten. Men 97 procent av vattnet på jorden är saltvatten. Endast en procent är drickbart.
Gryaab AB - Box 8984, S - 402 74 GÖTEBORG, Tel växel 031-64 74 00, info@gryaab.se