Till startsida för gryaab.se

Broschyrer

 
 

Havet är ingen skitsak!

I den här broschyren får du reda på varför det är så viktigt att följa Gryaabs miljöbudskap och hur enkelt det är! Du får bland annat veta varför du ska använda lite och miljömärkta rengöringsmedel och varför fettet ställer till problem.

Havet är ingen skitsak! Affisch

Vill du hjälpa oss i arbetet för ett renare hav? Skriv ut den här affischen och sätt upp i till exempel din trappuppgång, tvättstuga eller föreningslokal. Då hjälper du oss att öka kunskapen om bland annat varför man ska använda lite tvättmedel och varför fett ställer till problem.
sidor 514,29 kb C:a 2 minuters nedladdningstid för modem

pdf-ikon Ladda ner

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten

En lättfattlig broschyr om hur Gryaab renar avloppsvattnet och vad du kan göra för att hjälpa oss i vårt arbete för ett renare hav.
sidor 962,07 kb C:a 3 minuters nedladdningstid för modem

pdf-ikon Ladda ner

Gryaabs förbättrade kväve- och fosforrening

Djupgående broschyr om skivfilteranläggningen och efterdenitrifikationsbassängerna.
sidor 12524,88 kb C:a 42 minuters nedladdningstid för modem

pdf-ikon Ladda ner

Konst Verk

En broschyr om konst och skulptur på Gryaab.
sidor 2194,01 kb C:a 7 minuters nedladdningstid för modem

pdf-ikon Ladda ner

Effektiv förtjockning av slam och en bra arbetsmiljö

Dubbelt så bra förtjockningskapacitet, effetktivare förtjockning och ökad tillgänglighet. Det är resultatet efter ombyggnaden av Gryaabs förtjockarhall. Dessutom har arbetsmiljön blivit mycket bättre.
sidor 4411,45 kb C:a 15 minuters nedladdningstid för modem

pdf-ikon Ladda ner

Effektiv fosforrening vid höga flöden samt sandfång och fingaller

Hösten 2005 invigdes Gryaabs nya direktfällning, sandfång och fingaller. I broschyren får du pedagogiskt veta mer om de nya reningsstegen.
sidor 3986,15 kb C:a 13 minuters nedladdningstid för modem

pdf-ikon Ladda ner