Hem > Arkiv för 2018

År: 2018

Slamspill på cykelbana orsakade problem

På eftermiddagen den 21 november tappade en lastbil slam, som hämtats från Gryaab, på cykelbanan under Älvsborgsbron. Många cyklister använder cykelbanan och ramlade på grund av slammet som fanns där. Gryaabs personal samt entreprenören som körde lastbilen försökte så snabbt som möjligt varna cyklister så att inte fler skulle ramla….

Läs mer

Våtservetter i toaletten – ett ovett

VÄRLDSTOALETTDAGEN. I Göteborgsregionen spolas över 2 200 kilo skräp ner varje dag. Våtservetter är ett ovett som ställer till stora besvär. Nu uppmanar vi invånarna att sluta använda toaletten som papperskorg. 2,3 mil­jarder män­niskor – nästan en tred­jedel av världens be­folkn­ing – saknar en or­dentlig toalett. I Sverige har vi bra…

Läs mer

Lilla mikroplastskolan

Marin nedskräpning stort problem Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och de senaste åren har de negativa effekterna av mikroplast i miljön fått allt större uppmärksamhet. Därför kommer vi att fokusera mer på detta i fyra inlägg här på sidan, som kommer med ett par dagars mellanrum….

Läs mer

Vi utreder lukt från industriområdet runt Gryaab

Under veckan har Gryaab fått flera samtal från privatpersoner som bor i närheten av industriområdet, på grund av dålig lukt. På Hisingen finns många industrier som kan lukta så det är svårt att säga var lukten kommer ifrån. -Förutom telefonsamtalen, har flera medarbetare som kört vägen förbi industriområdet upplevt att…

Läs mer

Nätverk kring biofilmsprocesser

Gryaab är med och startar upp ett nätverk kring biofilmsprocesser, det vill säga rening som sker med hjälp av bakterier som får växa på ett bärarmaterial. Syftet är att BioFiAN, som det heter, ska bli en plattform för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar från olika anläggningar. Nätverket riktar sig till…

Läs mer

Bättre läge vid regn – tre pumpar nu i drift

Avloppsvatten pumpas upp till verket för rening En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 liter vatten per sekund till Gryaab. Vattnet kommer till reningsverket från tunnlar 20 meter under marken och för att få upp vattnet till marknivå – och vidare till de olika reningsstegen – pumpas det upp…

Läs mer

Läkemedelsrening anpassad för svenska reningsverk

-Fyraårigt utvecklingsprojekt med goda resultat Gryaab är en av flera organisationer som deltagit i projekt som har utvecklat reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar. -Det har varit roligt att hjälpas åt mellan universitet, företag och kommuner. Tillsammans finner vi bra lösningar! Det säger Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson, som tillsammans med Michael Cimbritz vid…

Läs mer

Hur snabbt kan läkemedelsrester i avloppsslam brytas ner?

– Gryaab deltar i nytt projekt Hur mycket läkemedelsrester som bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam. Ett storskaligt lagringsförsök med cirka 430 ton slam fördelade på 6 olika varianter på slamlagring startade under tisdagen och onsdagen…

Läs mer
-